Bibliografia

Caixes

A continuació es presenta la llista de bibliografia utilitzada en la redacció d'aquesta obra o que pot servir com a material de consulta. Al marge dels llibres publicats que s'hi relacionen, cal subratllar que la primera font d'investigació han estat les memòries de les caixes i els llibres d'actes de la Junta de Govern o del Consell d'Administració de cada entitat, i la premsa econòmica o general de l'època

  • Alcolea i Gil, S.: Els edificis de la Caixa d’Estalvis de Sabadell. Una mostra del modernisme català, Fundació Caixa de Sabadell, 1994.
  • Boix i Raspall, J.M.: La Caixa de...