Crèdits

Francesc Cabana i Vancells

(biografia de Francesc Cabana a la Gran enciclopèdia catalana)Equip editorial

Lourdes Bontempelli i Francisco

Secretària de redacció

Montserrat Clarassó

Correcció

Anna Figueras

Correcció

Jordina Guitart

Correcció

Violant Juan

Correcció

David Sánchez

Correcció

Pilar Serra

Correcció

Josep Subirats

Correcció

Adriana Martínez Vila-Abadal

Disseny i maquetació

Fotografies

Arxiu particular de Francesc Cabana i Vancells

Rambol

Gabriel Serra i Llimona

Caixa de Sabadell

Caixa de Barcelona

Caixa Laietana

Caixa de Manresa

Caixa de Terrassa

Caixa de Manlleu

Caixa de Pensions

Caixa del Penedès

Caixa de Catalunya

Caixa de Girona

Caixa de Tarragona

Presentació de les caixes catalanes

Presentació dels bancs catalans