Resultats de la cerca

Es mostren 36 resultats

clostridi

gangrena

Arthur Nicolaier

William Henry Welch

Mycoplasma genitalium

bacil·làcies

nitrogenasa

Botulisme

Toxicitat dels microorganismes

nisina