Resultats de la cerca

Es mostren 12 resultats

Cosme Churruca Dotres

Ricardo de Churruca y Dotres

Dotres, Clavé i Fabra, a Barcelona

Joan Baptista Pons i Trabal

Els Vilumara, a Barcelona

La participació catalana en les exposicions espanyoles i universals

L’estabilització del sistema liberal

La cultura de la burgesia emergent

El poder de la ciutat

Davallada i transformació de les indústries tradicionals