La cultura de la burgesia emergent

En el procés de canvi que significà l’ensorrament de l’antic règim i l’emergència de la societat burgesa, les pautes culturals van ser redefinides tan dràsticament com l’organització política i social mateixa. Explicar aquest procés, però, no resulta pas senzill, per dues raons fonamentals. La primera és de tipus metodològic: hom s’ha de posar d’acord en una definició adequada i comprensible del que és cultura; la segona, de tipus pràctic: són molt poques les investigacions generals sobre la cultura d’aquest període que vagin més enllà de la literatura o de l’art. Per tant, tota reconstrucció...