Resultats de la cerca

Es mostren 20 resultats

Victor Grignard

reacció de Grignard

reactiu de Grignard

Paul Sabatier

amitriptilina

òxid d’etilè

mètode de Zerevitinov

compost organometàl·lic

àcid tiocarboxílic

al·lè