Resultats de la cerca

Es mostren 14 resultats

cloramfenicol

fenicol

cloromicetina

Mecanismes i tipus d’acció

Espectre d’acció

Efectes adversos i contraindicacions

Febre recurrent

Pesta

Aplàsia medul·lar

enginyeria genètica