Resultats de la cerca

Es mostren 9 resultats

Miquel Santaló i Parvorell

Miquel Santaló i Parvorell i Lluís Nicolau d’Olwer, part del govern republicà espanyol a l’exili

Formació d’un nou govern de la Generalitat arran de les tensions dins ERC sobre els conflictes al camp

L’exili i l’oblit

La Generalitat restaurada

Lluís Companys i Jover (1934-1940)

Josep Irla i Bosch, polític i empresari (1940-1954)

Entre la revolució i la guerra (1936-1939)

Josep Tarradellas i Joan, polític (1954-1980)