Anatomia del sistema reproductor

El sistema reproductor és constituït per diversos òrgans íntimament relacionats entre si —que, en conjunt, formen l’aparell genital, amb una estructura especialment desenvolupada per a l’activitat sexual i la consecució d’embarassos— i per la mama, òrgan del sexe femení que té com a funció principal possibilitar la lactància. Com que les funcions reproductores corresponents a cada sexe són diferents, els òrgans genitals masculins i els femenins de les persones adultes són completament diferents. Aquests òrgans constitueixen la diferència principal entre el cos de l’home i el de la dona, tot i que, si bé la resta de l’organisme és similar en ambdós sexes, no és exactament la mateixa, perquè algunes estructures que són comunes a tots dos es desenvolupen de manera diferent en cadascun d’ells i originen els caràcters sexuals secundaris diferenciats.