Aparell genital masculí

Hom considera que l’aparell genital masculí es compon de dos grups d’òrgans: els òrgans genitals interns, constituïts pel conjunt d’estructures en què es produeixen les cèl·lules sexuals reproductores, les secrecions necessàries per a transportar-les cap a l’exterior i també per les estructures per on aquests productes s’evacuen, i els òrgans genitals externs, constituïts per les estructures que condueixen definitivament els productes esmentats a l’exterior i que intervenen de manera directa en la copulació, amb la qual poden ésser traspassats a l’organisme femení. Els òrgans genitals interns masculins pròpiament dits són, principalment, els testicles, els epidídims, els conductes deferents, les vesícules seminals i la pròstata. La uretra masculina també actua com a conducte d’evacuació de les secrecions sexuals masculines, però es considera fonamentalment com a part de l’aparell urinari, ja que també condueix l’orina. L’òrgan genital extern masculí principal és el penis, però igualment es considera com a tal l’escrot, per la seva situació externa.