Bibliografia

 • Acondicionamiento Tarrasense: Acondicionamiento Tarrasense 1906-1931, Terrassa 1932.
 • Acondicionamiento Tarrasense: Acondicionamiento Tarrasense 1906-1956, Terrassa 1956.
 • Aguiló, T., i Companyia: El Cicerone. Mosaico industrial noticiero para 1882 á 1883, Barcelona 1882 .
 • Agustí i Cullell, J.: Ciència i tècnica a Catalunya en el segle XVIII o la introducció de la màquina de vapor. IEC, Barcelona 1983.
 • Ajuntament de Lleida: Álbum de Lérida y el Valle de Arán, “Ediciones Catalonia”, Barcelona 1924.
 • Ajuntament de Terrassa: Terrassa, 100 anys teixint ciutat, Barcelona 1992.
 • Albareda i Salvadó, J.: La industrialització de la Plana de Vic (1770-1875). Patronat d’Estudis Ausonencs, Vic 1981.
 • Albareda i Salvadó, J.: La industria del curtido en Vic en el marco de la Sociedad Contemporánea Osonense (1746-1939), Colomer Munmany, Vic 1992.
 • Albareda, J. i Surinyach, M.: La industrialització a Manlleu. Energia hidràulica, creixement urbà, treballadors i fabricants 1760-1931. Museu de Manlleu, desembre 1987 - abril 1988.
 • Alberch, R., Armengol, D. i altres: Girona al segle XIX. Ed. Gotha, Girona 1978.
 • Aliberch, R.: Cataluña industrial. Su volumen y su funcionamiento, Barcelona aprox. 1950.
 • Aliberch , R.: Eusebio Bertrand Serra, Barcelona 1952.
 • Alier, SA.: Carátulas papeleras. Siglos XVIII-XX, Barcelona 1986.
 • Alsina, F.: Fonaments de la reforma del treball en la indústria cotonera catalana. 1889.
 • Alsina, J., Masvidal, A.: Els molins del riu Ripoll, Sabadell 1988.
 • Amatller, SA., Chocolates: Una industria secular 1797-1929, Barcelona 1929.
 • Andreu, DR.: Primer centenario de Dr. Andreu, SA., 1866-1966, Esplugues de Llobregat 1966.
 • Anglo-Española de Electricidad, Sociedad: Catálogo.
 • Anguera, P.: Economia i societat al Baix Camp a mitjan del s. XIX. Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes de Tarragona, Tarragona 1982.
 • Arañó, J.: Tratado para la fabricación de tejidos de seda y otras clases, con varios modos de armar telares, y combinaciones de diferentes tejidos labrado y liso, Barcelona 1845.
 • Arau i Sanpons, F.: Atlas de hilatura del algodón, Barcelona 1855.
 • Arau i Sanpons, F.: Tratado completo de la hilatura del algodón, Barcelona 1855.
 • Ardit, C.: Tratado teórico y práctico de la fabricación de pintados ó indianas, 2 vols., Barcelona 1819.
 • Argullol i Serra, J.: Biografía del Excmo. Sr. D. Juan Güell y Ferrer, Barcelona 1881.
 • Artigas i Feiner, J.: Guía itineraria y descriptiva de Barcelona y sus alrededores y de la Exposición Universal, Barcelona 1888.
 • Arús, R.: Cartas a la dona, Nova York 1877.
 • Arxé, J.: Método para obtener con facilidad y prontitud todo cálculo de movimiento y de las torciones de los hilos de algodón, Barcelona 1874.
 • “Asland”, Compañía general de Asfaltos y Pórtland: El cemento pórtland y sus aplicaciones. Publicaciones “ASLAND”, Barcelona 1926.
 • “Asland”, Compañía general de Asfaltos y Pórtland: Libro del cincuentenario, Barcelona 1954.
 • Asociación de Arquitectos de Cataluña: Anuaris del 1898 al 1929.
 • Associació de Fabricants de Filats i Teixits del pla de Barcelona: “Butlletí”. Anys del 1925 al 1927.
 • Ateneo Barcelonés: Conferencias dadas en el Ateneo Barcelonés relativas á la Exposición Universal de Barcelona, Barcelona 1890.
 • Atracción de Forasteros, Sociedad de: Barcelona. Anuario de la ciudad, diversos anys.
 • Ayuntamiento Constitucional de Barcelona: Catálogo de la Exposición Nacional de Industrias Artísticas e Internacional de Reproducciones, 1892, Barcelona 1892.
 • Ayuntamiento de Barcelona: Esposición que para la continuación del sistema prohibitivo de artículos estrangeros, como útil á toda la nación dirige a S. M. el Escmo. Ayuntamiento constitucional de Barcelona, Barcelona 1839.
 • Ayuntamiento de Barcelona: Relación de los sugetos que reúnen a la cualidad de electores la de elegibles, según lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Organización y atribuciones de Ayuntamientos, Barcelona 1845.
 • Ayuntamiento de Barcelona: Homenaje que la ciudad de Barcelona tributó a la memoria del Excmo. Sr. D. Antonio López y López, Barcelona 1883.
 • Ayuntamiento de Barcelona: Monumento levantado en esta ciudad y dedicado al Excmo. Sr. D. Antonio López y López, Barcelona 1884.
 • Ayuntamiento de Barcelona: Dictamen de la Comisión de Hacienda proponiendo un presupuesto extraordinario para cubrir el déficit de la Exposición Universal de 1888, Barcelona 1887.
 • Ayuntamiento de Manresa: Manresa y su comarca, Barcelona 1929.
 • Balaguer, V.: Guía de Barcelona á Arenys de Mar por el ferro-carril, Barcelona 1857.
 • Balaguer , V.: Las calles de Barcelona en 1865, Madrid 1888.
 • Banco Atlántico: D. Evaristo Arnús, banquero barcelonés. Servicio de Estudios, Barcelona 1952.
 • Banco Atlántico: Don José Xifré Casas. Historia de un indiano catalán (1777-1856). Servicio de Estudios, Barcelona 1956.
 • Banco de Bilbao: Agenda Financiera, diversos anys.
 • Baqué, M. C., Clarà, J., i Pujol, E.: El foc engabiat. Les cuines econòmiques catalanes al tombant del nostre segle, Associació/Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, col·lecció Techne, Barcelona 1993.
 • Barca, F. X. i Moreno, X.: El dic flotant i deposant del port de Barcelona. Construcció i posada en funcionament. Associació/Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, col·lecció Techne, Barcelona 1993.
 • Batlle i Ribas, R.: Tratado teórico-práctico de la fabricación de tejidos por medio de telares mecánicos, Barcelona 1880.
 • Batlle i Ribas, R.: La fabricación de tejidos puesta al alcance de todos, Barcelona 1885.
 • Benaul i Berenguer, J.M.: “Los orígenes de la empresa textil lanera en Sabadell y Terrassa en el siglo XVIII”. Revista de Historia Industrial, núm. 1, Departament d’Història i Institucions Econòmiques, Universitat de Barcelona 1992.
 • Benavent de Barberà, P.: Macià Vila Mateu. Esbós d’un prócer industrial progressista del Reus de mitjan segle XIXè. Asociación de Estudios Reusenses, Reus 1966.
 • Benavente i Freixas, R.: Can Gomis. Història d’una colònia industrial a les ribes del Llobregat, Argentona 1992.
 • Benet, J. I Martí, C.: Barcelona a mitjan segle XIX. El moviment obrer durant el bienni progressista (1854-1856). Ed. Curial, Barcelona 1976.
 • Benet, A., Daura, A., Illa, J. i altres: Història de les comarques de Catalunya: Bages, volums I i II. Parcir. Edicions Selectes, Manresa 1987.
 • Bertrand Serra, SA., Textiles: Una historia de ayer y hoy, Barcelona 1972.
 • Bigorra i Llobet, P.: Des del Vapor de la O. La parla figurativa de la indústria tèxtil de la llana a la fàbrica, al carrer i a casa. Agrupacions Professionals Narcís Giralt, Sabadell 1974.
 • Blanxart i Pedrals, D.: Materias textiles, Barcelona 1935.
 • Blanxart i Pedrals, D.: La industria textil, Barcelona 1946.
 • Bofarull, A. DE: Guía-cicerone de Barcelona, Barcelona 1855.
 • Bofarull i Brocà, A. DE: Guía de Reus, Reus 1856.
 • Borràs, SA., Manufacturas: Bodas de diamante laborales 1880-1955. Un manresano ilustre, D. Joaquín Borrás Ferrer, Barcelona 1955.
 • Borrego, A.: Principios de economía política con aplicación á la reforma de aranceles de aduana, á la situación de la industria fabril de Cataluña y al mayor y mas rápido incremento de la riqueza nacional, Madrid 1844.
 • Bosch i Labrús, P.: Discursos y escritos, Barcelona 1929.
 • Bouant, E.: Nuevo diccionario de Química, aplicada á las ciencias, á las artes, á la agricultura, á la industria y á la farmacia. Ed. Espasa, Barcelona 1888.
 • Brosa i Arnó, M.: Manual completo de Hilatura de algodón. Ilustrado con 16 láminas litografiadas, Barcelona 1876.
 • Brunet, G.: Tractat d’aprestos i acabats de fils i teixits, principalment de cotó, Barcelona 1918.
 • Burriel, M.A., Madoz, P. i Sayró, E.: Repertorio de datos generales de la industria algodonera de Cataluña, Madrid 1842.
 • COCIN: Tortosa y su comarca. Guía oficial, Ajuntament de Tortosa, Barcelona 1928.
 • Cabana i Vancells, F.: La banca a Catalunya. Edicions 62, Barcelona 1966.
 • Cabana i Vancells, F.: Bancs i banquers a Catalunya. Edicions 62, Barcelona 1976.
 • Cabana i Vancells, F.: Història del Banc de Barcelona. Edicions 62, Barcelona 1978.
 • Cabana, F. i Feliu, A.: Can Torras dels ferros 1876-1985. Siderúrgia i construccions metàl·liques a Catalunya, Barcelona 1987.
 • Calvet i Puig, J.: La indústria tèxtil llanera a Espanya, 1939-1959. Nova Biblioteca Sabadellenca, Sabadell 1992.
 • Calvet, E., Espona, J. i altres: Memòria referent al Congrés de Manchester celebrat els dies 5,6,7,8 i 9 de juny de 1905. Agrupacions de Filadors y Teixidors adherides a la Federació Internacional de Fabricants de Cotó, Barcelona 1905.
 • Calvet, J. i Benaul, J.M.: Sabadell tal com era 1864-1909. Gent i paisatges, Sabadell 1984.
 • Cámara oficial de la Industria de Barcelona: Anuario Industrial de Cataluña, diversos anys.
 • Cámaras oficiales del libro: Anuario del Libro y de las Artes Gráficas, diversos anys.
 • Cambra de corredors de Cotó Filat: Seixanta anys d’Història 1918-1978, Barcelona 1980.
 • Cambra oficial de Comerç. Indústria i Navegació de Barcelona: Memòries, div. anys.
 • Camprubí i Plans, J.: La dinàmica d’un poble. Cambra de Comerç i Indústria de Manresa i Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya, Manresa 1984.
 • Carbones eléctricos, compañía Fabril de: La industria de carbones eléctricos, Barcelona 1948 .
 • Carrera i Pujal, J.: La Lonja del Mar y los Cuerpos de Comercio de Barcelona, Barcelona 1953.
 • Carrera i Pujal, J.: Historia política de Cataluña en el siglo XIX, 7 volums. Ed. Bosch, Barcelona 1957.
 • Carrera i Pujal, J.: La economía de Cataluña en el siglo XIX, 5 volums. Ed. Bosch, Barcelona 1961.
 • Carreras i Candi, F.: Geografia General de Catalunya, 6 volums (~1908-18).
 • Carreras i Candi, F.: Cataluña Ilustrada, Barcelona 1940.
 • Carreras i Candi, F. i altres: Prestigios y valores de Cataluña contemporánea. Hombres y mujeres ilustres, su vida y su historia, Barcelona 1935.
 • Carreras i Costajussà, M.: Elements d’història de Sabadell. Caixa d’Estalvis de Sabadell 1967.
 • Casals, N., Padró, J.: Història gràfica de Badalona 1880-1939, volum I. Ajuntament de Badalona 1987.
 • Castedo, JA.: Referencias históricas y comentarios sobre la economía arancelaria española, Madrid 1958.
 • Castells i Cañameras, J.: Historia de la industria textil de Tarrasa, Terrassa 1951.
 • Castillo, A. del: De la Puerta del Ángel a la Plaza de Lesseps, (ensayo de biología urbana) 1821-1945, Barcelona 1945.
 • Castillo, A. del: La Maquinista Terrestre y Marítima, personaje histórico (1855-1955), Barcelona 1955.
 • Catalana Agrícola Algodonera, SA.: La Catalana Agrícola Algodonera, SA., ante el problema del cultivo del algodón en España, Barcelona 1921.
 • Catalana para el alumbrado por Gas, Sociedad: Iluminación por el gas en la ciudad de Barcelona. Estatutos, Barcelona 1841.
 • Catalana para el alumbrado por Gas, Sociedad: Documentos auténticos relativos á la llamada cuestión del gas, Barcelona 1860.
 • Catalana para el alumbrado por Gas, Sociedad: Memoria Jurídica en manifestación del derecho que asiste á la Sociedad Catalana del Alumbrado por Gas en el pleito que contra la misma sigue la titulada comisión de consumidores particulares de gas, Barcelona 1861.
 • Ceballos Teressi, J. G.: Historia Económica, Financiera y Política de España en el siglo XX, 8 volums, Madrid, 1931.
 • Cementerio general de Barcelona: Colección de los epitafios más notables que existen el el cementerio general de Barcelona, seguida de un catálogo de las personas más distinguidas cuyos restos yacen en los nichos del mismo cementerio. Comprenden hasta el 31 de diciembre de 1841, Barcelona 1842.
 • Centro algodonero de Barcelona: Boletín Oficial del Centro Algodonero de Barcelona, diversos anys.
 • Centro algodonero de Barcelona: Boletín, núm. 194, 7 de marzo de 1928. Número extraordinario dedicado al XXV aniversario de la fundación de dicho centro, Barcelona 1928.
 • Centro algodonero Nacional: El Centro Algodonero Nacional en el quincuagésimo aniversario de su fundación, Barcelona 1953.
 • Centro algodonero Nacional: Memoria, Barcelona 1971.
 • Cíclopes, los; Sociedad: Fundición de mineral de hierro en altos hornos y fabricación del hierro común, fino, Barcelona. 1844.
 • Círculo-Literario de Vich: Certamen con que celebró esta Sociedad el primer aniversario de la inauguración de Ferrocarril, el dia 8 de Julio de 1876, Vich 1877.
 • Coma y Cros, SA., J., Sucesora de: Conmemoración del Centenario de la empresa 1850-1950, Barcelona 1950.
 • Comisión de fábricas de Hilados, Tejidos y Estampados de algodón del principado de Catalunya: Memoria sobre la necesidad del sistema prohibitivo en España, Barcelona 1834.
 • Comité oficial Algodonero: Constitución y Reglamento, Barcelona 1918.
 • Comité oficial Algodonero: Disposiciones posteriores a su constitución y Reglamento, Barcelona 1918.
 • Compañía transatlántica: Libro de Información, anys 1908-27.
 • Compañía transatlántica: Libro de Oro del Comercio y de la Industria, Barcelona 1921.
 • Congreso internacional algodonero: Álbum de fotografías del III Congreso, Barcelona 1911.
 • Cornet i Mas, G.: Guía del viajero por el ferro-carril del Norte, sección de Barcelona á Granollers, Barcelona 1854.
 • Cornet i Mas, G.: Guía del Viajero en Manresa y Cardona, Barcelona 1860 .
 • Cornet i Mas, G.: Guía y añalejo perpétuo de Barcelona, Barcelona 1863.
 • Cornet i Mas, G.: Guía del viajero en Barcelona, Barcelona 1864 .
 • Cornet i Mas, G.: Guía de Barcelona, Barcelona 1877 .
 • Coroleu, J.: Barcelona y sus alrededores, Barcelona 1887 .
 • Corominas, M., SA.: M. Corominas SA., 1820-1970. 150 años de una empresa, Barcelona 1970.
 • Corredor-Matheos, J. i Montaner, J. M.: Arquitectura Industrial a Catalunya —Del 1732 al 1929—. Caixa de Barcelona 1984.
 • Costa i Oller, F.: Mataró liberal 1820-1856. La ciutat dels burgesos i dels proletaris. Caixa d’Estalvis Laietana, Mataró 1985.
 • Creus i Esther, M.: Ramón Romaní Puigdengolas. Biografía. Fomento del Trabajo Nacional, Barcelona 1900.
 • Creus i Vidal, L.: Visió Econòmica de Catalunya, Barcelona 1934.
 • Cros, SA.: Instrucciones para el empleo de los abonos, 6a edició.
 • Cros , SA.: Sociedad Anónima Cros. Fábrica de Badalona, Barcelona 1930.
 • Cutrina i Sorinas, G.: Les arts tèxtils a Ripoll i a la comarca. Patronat “Francesc Eiximenis” de la Diputació de Girona, Ripoll 1986.
 • Dalmau, F., É HIJO: Catálogo general. Aparatos é instrumentos para las ciencias, artes é industria, Barcelona 1877.
 • Deu, E.: La indústria tèxtil llanera de Sabadell, 1896-1925. Nova Biblioteca Sabadellenca, Sabadell 1990.
 • Deu, E.: La construcción de telares mecánicos en Sabadell (1863-1960). Francesc Duran i Cañameras y sus sucesores, Revista de Historia Industrial, núm. 2. Departament d’Història i Institucions Econòmiques, Universitat de Barcelona 1992.
 • Diputación Provincial de Barcelona: Exposición de carbones minerales españoles, 1901. Memoria del Jurado, Barcelona 1903.
 • Diumaró, E.: La producción industrial y el comercio en España. Anteproyecto relativo a las manufacturas y el comercio de tejidos de algodón, Barcelona 1928.
 • Domènech, F.: Enciclografía de industria, artes y oficios, volum 1, Barcelona 1851.
 • Electro-Química de Flix, SA.: Historia de la Electro-química de Flix, SA., 1897-1965, Barcelona 1965.
 • Elías, G.: Barcelona Expuesta..., Barcelona 1888.
 • Escarra, E.: El desarrollo industrial de Cataluña (1900-1908). col·lecció Dimensiones Hispánicas. Ed. Grijalbo, Barcelona 1970.
 • Escribano, A.: La Maquinista Terrestre i Marítima, a Recerques, núm.18. Ed. Curial, Barcelona 1989.
 • Escudé i Pladellorens, R.: L’economia terrassenca 1877-1977. Caixa d’Estalvis de Terrassa 1977.
 • Escuela industrial Barcelonesa: Reglamento, Barcelona 1852.
 • España industrial, SA., LA: La España Industrial, SA., en su 82º aniversario, 1847-1929, Barcelona 1929.
 • España industrial, SA, LA: La España Industrial, SA., rinde homenaje de admiración y gratitud a sus heroicos caídos por Dios y por España, en el primer aniversario de la liberación de Barcelona por las gloriosas tropas del generalísimo Franco, Barcelona 1940.
 • España industrial, SA., LA: Libro del Centenario 1847-1947, Barcelona 1947.
 • España industrial, SA., LA: Recuerdo del centenario (1847-1947), Barcelona 1947.
 • Española de electricidad, Sociedad: Estatutos, Barcelona 1882.
 • Española de electricidad, Sociedad: Proposición presentada á la Junta General de Sres. Accionistas, Barcelona 1882.
 • Estasén, P.: La protección y el libre cambio, Barcelona 1880.
 • Estasén, P.: Cataluña. Estudio acerca de su engrandecimiento y riqueza, Barcelona 1900.
 • Estasén, P.: Economía política regional, Barcelona 1907.
 • Estasén, P. i Rahola, F.: D. Francisco José Orellana, literato y economista. Discursos leídos en la sesión necrológica que el Fomento del Trabajo Nacional dedicó á la memoria de tan esclarecido patricio. Fomento del Trabajo Nacional, Barcelona 1892.
 • Estudis econòmics, Sociedad d’: Estudio, volum 1, Barcelona 1913.
 • Exhibition of the works of industry of all nations, 1851: Reports by the Juries, on the subjects in the thirty classes into which the exhibition was divided, London 1852.
 • Exposició universal de Barcelona: La Exposición. Órgano Oficial de Barcelona en 1888, des d’agost del 1886 al setembre del 1889.
 • Exposició universal de Barcelona: Llibre del Centenari 1888-1988. Ed. L’Avenç, Barcelona 1988.
 • Exposició industrial de Barcelona: Catálogo, Barcelona 1897.
 • Exposición internacional de las artes gráficas y de la indústria del libro: Guía General y Catálogo de la Sección Española, Leipzig, maig-octubre del 1914.
 • Exposición internacional de las artes gráficas y de la indústria del libro: Guía general y catálogo de la sección española, Barcelona 1914.
 • Exposición regional de Villanueva y geltrú Catálogo, Vilanova i la Geltrú 1882.
 • Exposición universal de Barcelona: Catálogo general oficial, Barcelona 1888.
 • Exposición universal de Barcelona: Catálogo oficial especial de España, Barcelona 1888.
 • Exposición universal de Barcelona: Clasificación de productos, Barcelona 1887.
 • Exposición universal de Barcelona: Memorias, Barcelona 1887.
 • Exposición universal de Barcelona: Relación de los expositores de la provincia de Barcelona presentados por el Instituto de Fomento del Trabajo Nacional, Barcelona 1888.
 • Exposición universal de París: Comité de Cataluña y Baleares. Catálogo, París 1889.
 • Exposición universal de París: Revista de la Exposición Universal de París en 1889, Barcelona 1889.
 • Fabra y Coats, Compañía anónima hilaturas de: Almanaque para el año 1926, Barcelona 1926.
 • Fabra y Coats, Compañía anónima hilaturas de: Compañía Anónima Hilaturas de Fabra y Coats 1844-1944, Barcelona 1944.
 • Fàbregas, J. A.: Un científic català del segle XIX: Josep Roura i Estrada (1787-1860). Ensenyaments tècnics i enllumenat de gas en la modernització del país. Enciclopèdia Catalana, SA. i Gas Natural SDG, SA., Barcelona 1993.
 • Farga Casanova, SA., LA: Catálogo general, nº 10, Campdevànol.
 • Farga Casanova, SA., LA: La Farga Casanova, SA., 1875-1975, Barcelona 1975.
 • Farmacéutica española, Sociedad: Píldoras restauradoras preparadas por el Dr. Formiguera. Dictámines facultativos. Dedicado a la clase médica hispano-americana, Barcelona 1888.
 • Federación de fabricantes de hilados y tejidos de Cataluña: Estatutos, Barcelona 1914.
 • Federación de fabricantes de hilados y tejidos de Cataluña: Estatutos, Barcelona 1915.
 • Federación de fabricantes de hilados y tejidos de Cataluña: Consideraciones sobre la exportación en la industria textil, Barcelona 1926.
 • Ferrer i Vidal, J.: Conferencias sobre el arte de hilar y tejer en general y especialmente sobre el de hilar y tejer el algodón hechas en el Ateneo Barcelonés, Barcelona 1875.
 • Ferrer-Vidal, J.: La vida íntima villanovesa. Conferencia de José Ferrer-Vidal en el “Orfeó Vilanoví”, Vilanova i la Geltrú 1922.
 • Fibras artificiales, SA. (SAFA): Cincuenta años de la sociedad anónima de Fibras Artificiales, SAFA, Barcelona 1973.
 • Figueres, J. M.: Diari de Barcelona (1792-1992). Dos segles de premsa. Col·l. Episodis de la Història, Rafael Dalmau Editor, Barcelona 1992.
 • Figuerola, L.: Estadística de Barcelona en 1849. Instituto de Estudios Fiscales, Barcelona 1849.
 • Figuerola, L.: Informe sobre la Esposición Universal de la Industria, verificada en Lóndres, Barcelona 1851.
 • Figuerola, L.: La reforma arancelaria de 1869, Madrid 1879.
 • Foment del treball nacional: El Eco de la Producción, 1880-88.
 • Fomento de la enseñanza mercantil, Sociedad internacional: Lecciones del VIII Curso Internacional de Expansión Comercial celebrado en Barcelona del 27 de julio al 12 de agosto de 1914, Barcelona 1915.
 • Fomento de la producción española: Anuario general de la industria textil catalana. Industrias anexas y complementarias. Patrocinado por el gremio de Fabricantes de Sabadell e Instituto Industrial de Tarrasa, Barcelona 1941.
 • Fomento de la producción española: Espíritu y fuerza de la industria textil catalana. Patrocinada por el Gremio de Fabricantes de Sabadell i el Instituto Industrial de Tarrasa. Director literario Jaume Carrera i Pujal, Barcelona 1943.
 • Fomento de la producción española: Revista periòdica. Des del 1945 en endavant.
 • Fomento de obras y construcciones, SA: Álbum, Barcelona 1924.
 • Fontana i Lázaro, J.: Aribau i la indústria cotonera a Catalunya. col·l. “Episodis de la Història”, Rafael Dalmau Editor, Barcelona 1963.
 • Fontserè, M., i altres: Les darreres màquines de vapor que s’instal·laren a Sabadell. I.B. Arraona, Museu d’Història de Sabadell 1991.
 • Fort i Prats, J.: Anales de Reus, desde 1860 a nuestros días. Diversos volums. Reus 1924.
 • Fradera, J. M.: Indústria i mercat. Les bases comercials de la indústria catalana moderna (1814-1845). Ed. Crítica, Barcelona 1987.
 • Freixa i Olivar, J. M.: Anales de Villanueva i Geltrú (1850-1880). Centre d’Estudis de la Biblioteca-Museu Balaguer, Vilanova i la Geltrú 1959.
 • Frigola, V. DE: Relación de los pueblos de que consta el Principado de Cataluña, Barcelona 1824.
 • Fundidores y constructores de máquinas de Cataluña: Observaciones que los fundidores y constructores de máquinas de Cataluña dirigen á la Asamblea Constituyente del Gobierno de S.M. con motivo de la proyectada reforma en los aranceles de aduanas, Madrid 1855.
 • García de la Fuente, D.: La Compañía Española de Gas, SA. —“CEGAS”—. “Mas de cien años de empresa”. CEGAS, Paterna 1984.
 • García del Real, L.: Barcelona. Guía diamante, Barcelona 1900.
 • Garrabou, R.: Enginyers industrials, modernització econòmica i burgesia a Catalunya (1850-inicis del segle XX). Col·l. Clio, L’Avenç, Barcelona 1982.
 • Gassol, SA, Antonio; Manufacturas: 75 aniversario. 1895-1970, Barcelona 1970.
 • Gaya i Massot, R.: El molino papelero 'd’En Calvet' en Cardona 1754-1880, Barcelona 1880.
 • Generalitat de Catalunya: Catalunya en la España moderna 1714-1983. Exposición en el Centro Cultural de la Villa de Madrid 1983.
 • Generalitat de Catalunya: La indústria a Catalunya: una visió autonòmica, Departament d’Indústria i Energia, Barcelona 1984.
 • Gil i Romo, D.: Reseña histórica de las minas de la comarca ampurdanesa, su estado actual y medios de fomentar su explotación en grande escala, Girona 1888.
 • Giménez Guited, F.: Guía Fabril y Mercantil de España, Barcelona 1862.
 • Giralt Serrá, F.: Guía Industrial de Tarrasa, Terrassa 1901.
 • Gobierno civil de Barcelona: Pliego de condiciones con arreglo á las cuales se subastará el servicio del alumbrado por gas de la ciudad de Barcelona por el tiempo de diez años, Barcelona 1860.
 • González Palou, F.: Nueva contribución al estudio de la crisis de la industria textil, Sociedad de Estudios Económicos, Barcelona 1930.
 • Gotti, J.: La maquinaria moderna, (tractat il·lustrat amb cent làmines), Barcelona 1859.
 • Graell, G.: Historia del Fomento del Trabajo Nacional, Barcelona, 1911.
 • Graell , M.: La industria sedera, Sociedad de Estudios Económicos, Barcelona 1926.
 • Grau, R., López, M. “Empresari i capitalista a la manufactura catalana del segle XVIII. Introducció a l’estudi de les fàbriques d’indianes”, Recerques, núm. 4. Ed. Ariel, Barcelona 1974.
 • Guarro, Wenceslao, Vda. de: Historial, Barcelona 1911.
 • Guarro: Luis Guarro Casas, 1698-1948, Barcelona .
 • Güell, Colònia: Colonia Güell, Barcelona 1917.
 • Güell i Cia: Colonia Güell y fábrica de panas y veludillos, Barcelona 1910.
 • Güell i Ferrer, J.: Escritos económicos, Barcelona 1880.
 • Gumà, C.: Guía Cómica de la Exposició Universal de Barcelona, Barcelona 1888.
 • Gutiérrez, M. M.: Comercio libre ó funesta teoría de la libertad económica absoluta, Madrid 1834.
 • Gutiérrez, M. M.: Nuevas consideraciones sobre libertad absoluta de Comercio y Puertos francos y sobre Aduanas y efectos de la ley prohibtiva y del folleto 'La España en su estado actual y porvenir', Madrid 1839.
 • Illas i Vidal, J.: Barcelona antigua y Barcelona moderna, Instituto Industrial de Catalunya, Barcelona 1848.
 • Imbert, E. DE: Erasmo de Gónima 1746-1821. Apuntes para una biografía y estudio de su época, Barcelona 1952.
 • Industrias agrícolas, SA, Compañía: Cincuenta años de la Compañía de Industrias Agrícolas, SA., Barcelona 1962.
 • Institut industrial de Catalunya: El Bien Público, 9 de febrer de 1849 i altres.
 • Institut industrial de Catalunya: La Gaceta de la Industria, diversos anys.
 • Instituto catalán de las artes del libro: Revista Gráfica, (mensual), del 1900 al 1923 i 1927.
 • Instituto de fomento del cultivo algodonero: Datos estadísticos de las campañas 1933-34 y 1934-35, Ministerio de Agricultura, Madrid 1935.
 • Instituto de reformas sociales: Noticias de la inspección del trabajo relativas á la industria textil de España y á la huelga del arte fabril de Cataluña en agosto de 1913, Madrid 1913.
 • Instituto geográfico y estadístico: Equivalencias entre las pesas y medidas usadas antiguamente en las diversas provincias de España y las legales del sistema métrico-decimal, Madrid 1886.
 • Instituto industrial de Tarrasa: Instituto Industrial de Tarrasa 1873-1973.
 • Izard, M.: Industrialización y obrerismo. Las tres clases de vapor 1869-1913. ed. Ariel, Esplugas de Llobregat 1973.
 • Izard , M.: El segle XIX. Burgesos i proletaris. Col·l. Conèixer Catalunya, Barcelona 1978.
 • Izard , M.: Manufactureros, industriales y revolucionarios. Ed. Crítica, Barcelona 1979.
 • Jarmain, J.: El tintorero moderno. Recopilación de los mejores procedimientos para teñir en seda, lana, algodón, hilo, en pieza y en madejas por los colores antiguos y los derivados de la hulla (anilinas), Barcelona 1879.
 • Jaume Andreu, E.: Rudimentos de economía política, Barcelona 1816.
 • Junta de comercio: Consideraciones que la Junta de Comercio sujeta a juicio del público, acerca de las ideas y principios emitidos por la Sociedad Mercantil Matritense en la exposición que dirigió á S. M., Barcelona 1844.
 • Junta de comercio de Barcelona: Representación de la Junta de Comercio de Barcelona á su Alteza el Regente del Reino, en defensa de la industria nacional, Barcelona 1842.
 • Junta de comercio de Cataluña: “El Tecnológico”. Periódico de artes, ciencias y literatura (núms.1 i 2), Barcelona 1833.
 • Junta de comercio de Cataluña: Biblioteca Mercantil, 7 volums, Barcelona 1838.
 • Junta de comercio de Cataluña: Informe que la Junta de Comercio de Cataluña ha dado al Gobierno acerca del Proyecto de Ley de Aduanas y Aranceles, Barcelona 1841.
 • Junta de comercio de Cataluña: Memoria relativa al estado de la industria del país y medios de fomentarla, Barcelona 1844.
 • Junta de fábricas de Cataluña: Indicaciones de la Junta de Fábricas de Cataluña, sobre la cuestión industrial, Barcelona 1847.
 • Junta de fábricas de Cataluña i círculo artístico industrial de Barcelona: Revista Industrial, 1856-57.
 • Junta general de comercio y fábricas i altres: Esposición elevada a S. M. por las Comisiones de la Junta Jeneral de Comercio y Fábricas, del Colejio de Abogados, del de Procuradores, del de Corredores de Cambios, de los dos de Escribanos y Notarios Públicos, de sesenta colejios y gremios industriales y artísticos, y de los individuos de la clase de hacendados y propietarios, Barcelona 1837.
 • Justo y Villanueva, L.: Biblioteca agrícola. De los abonos para las tierras, Barcelona 1880.
 • Karr, E.: Ferrerías al carbón vegetal, Saragossa 1862.
 • Lacal, S.: El Libro de Honor. Apuntes para la historia de la Exposoción Universal de Barcelona, Barcelona 1889.
 • Lámparas eléctricas Z, sociedad española: Conmemoración del cincuentenario 1908-1958, Barcelona 1958.
 • Lara Nieto, J. DE: Algodón Nacional, conferencia pronunciada en la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos, Madrid 1944.
 • León, L. R.: Guía consultiva. Indicador General de Barcelona, Barcelona 1877 i 1890.
 • Liga económica: Memoria y breves notas sobre igualada y su riqueza. Ejercicio de 1926-27, Igualada 1928.
 • Llansó, J.: Discurso inaugural que en el acto de apertura de la Escuela Industrial barcelonesa, verificado el dia 1º de octubre de este año, leyó Don Jaime Llansó, Barcelona 1851.
 • Lliga regionalista: El pensament català davant del conflicte europeu. Conferències dels parlamentaris regionalistes. Barcelona 1915.
 • Llobet, J. i Puig, J.: Edificacions industrials en el segle XIX a Sabadell, Sabadell 1979.
 • Llofriu i Castarlenas: Guía práctica de Tarrasa, Barcelona 1907.
 • Lluch, E.: El pensament econòmic a Catalunya (1760-1840). Els orígens ideològics del proteccionisme i la presa de consciència de la burgesia catalana. Edicions 62, Barcelona1973.
 • Lluch, F. X. i Mirallas, N.: Tratado teórico-práctico de la fabricación de tejidos, Barcelona 1852.
 • López Hidalgo, A.: Anuario del Monopolio de Petróleos, Madrid 1931.
 • Madoz, P.: Estadística de España, Barcelona 1835.
 • Madoz, P.: Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones en Ultramar, 17 volums, Madrid 1850.
 • Madurell i Marimon, J. M.: El paper a les terres catalanes. Contribució a la seva història. Fundació Salvador Vives Casajuana, Barcelona 1972.
 • Maluquer de Motes, J.: “Los pioneros de la segunda revolución industrial en España: La Sociedad Española de Electricidad (1881-1894)”, Revista de Historia Industrial, núm. 2. Departament d’Història i Institucions Econòmiques, Universitat de Barcelona 1992.
 • Maluquer i Sostres, J.: La política algodonera (1940-1970), Servei d’Estudis de Banca Catalana, Barcelona 1973.
 • Manjarrés, Ramon de: D. Francisco Xavier Lluch. Judici Crític, Barcelona 1914.
 • Maquinista Terrestre y Marítima, La: 125 Aniversari, 1844-1980, Barcelona 1930.
 • Maquinista Terrestre y Marítima, La: La Maquinista Terrestre y Marítima 1856-1944, Barcelona 1944.
 • Maquinista Terrestre y Marítima, La: La Maquinista Terrestre y Marítima celebra su centenario 1855-1955, Barcelona 1955.
 • Maquinista Terrestre y Marítima, La: Número extraordinario dedicado al centenario, 1855-1955, Barcelona 1955.
 • Maquinista Terrestre y Marítima, La: Memoria 1956, 1957.
 • Marquès, M.: Recort de la Romería que á Montserrat feu lo personal de la Fàbrica de D.Manuel Marquès, de Vilanova y Geltrú, Barcelona 1902.
 • Martí de Solà, M.: Barcelona y su provincia, Barcelona 1888 *.
 • Martínez i No, M. D.: Josep Roura (1797-1860): precursor de la química industrial catalana, Associació/Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya. col·l. Techne, Barcelona 1993.
 • Mascarella i Rovira, J.: La farga, núm. 43 dels Quaderns de la Revista de Girona, Diputació de Girona-Caixa de Girona, Girona 1943.
 • Mata i Pons, C. A., L.: Fábricas de L. Mata y Pons, C.A., Barcelona 1929.
 • Material para ferrocarril y construcciones, Sociedad: Catálogo de hierros y aceros laminados.
 • Material para ferrocarril y construcciones, sa: Aceros laminados y armados, Barcelona 1929.
 • Maureta, J. i Thos, S.: Descripción física, gelógica y minera de la provincia de Barcelona. Memorias de la Comisión del Mapa Geológico de España, Madrid 1881.
 • McDonogh, G. W.: Las buenas familias de Barcelona, Barcelona 1988.
 • Medir i Jofra, R.: Historia del gremio corchero. Ed. Alhambra, Madrid 1953.
 • Miquel d’Esplugues, P.: El primer comte de Güell. Notes psicològiques i assaig sobre el sentit aristocràtic a Catalunya, Barcelona 1921.
 • Miquel y Costas & Miquel: Miquel y Costas & Miquel, 1752-1929, Barcelona 1929.
 • Molas i Casas, J.: La Gran Exposició, Barcelona 1888.
 • Molera i Solà, P.: La farga. Col·l. Conèixer Catalunya, DOPESA, Barcelona 1980.
 • Molina, P. i Barrueco, C.: Llibre de la Farga. Col·l. nissaga, núm.1, Rafael Dalmau, Editor, Barcelona 1983.
 • Molina i Figueras, J.: Narcís Xifra, capdavanter de l’enginyeria electrotècnica a Catalunya. Associació/Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, col·l. Techne, Barcelona 1992.
 • Molinas, J. A.: Tratado de Maquinaria y de aparatos industriales. (5a edició), Barcelona.
 • Molins, E. DE: Diccionario biográfico y bibliográfico de escritores y artistas catalanes del siglo XIX, 2 volums, Barcelona 1889.
 • Molist Pol, E.: El “Diario de Barcelona” 1792-1963. Su historia, sus hombres y su proyección pública, Madrid 1964.
 • Monés i Pujol-Busquets, J.: L’obra educativa de la Junta de Comerç 1769-1851. COCIN Barcelona 1987.
 • Monserdà, D.: La fabricanta. Novela de costums barceloninas (1860-1875), Barcelona 1904.
 • Museu tèxtil de Terrassa: El món de la seda i Catalunya. Diputació de Barcelona, Terrassa 1991.
 • Nadal, J.: El fracaso de la Revolución Industrial en España, 1814-1913. Ed. Ariel-Historia, Barcelona 1974.
 • Nadal, J.: “Los Planas, constructores de turbinas y material eléctrico (1858-1949)”, Revista de Historia Industrial, núm. 1. Departament d’Història i Institucions Econòmiques, Universitat de Barcelona 1992.
 • Nadal, J., Carreras, A. i altres: Pautas regionales de la industrialización española (siglos XIX y XX). Ed. Ariel-Historia, Barcelona 1990.
 • Nadal, J., Carreras, A., Sudrià, C. i altres: La economía española en el siglo XX. Una perspectiva histórica. Ed. Ariel-Historia, Barcelona 1990.
 • Nadal, J., Maluquer, J., Carreras, A.: Catalunya, la fàbrica d’Espanya. Un segle d’industrialització catalana (1833-1936), Ajuntament de Barcelona 1985.
 • Nadal, J., Maluquer, J., Sudrià, C. i altres: Història econòmica de la Catalunya contemporània, Enciclopèdia Catalana (1988-1994).
 • Nadal, J., Ribas, E.: “Una empresa cotonera catalana: la fàbrica 'de la Rambla', de Vilanova, 1941-1862, Recerques, núm. 3. Ed. Ariel, Barcelona 1974.
 • Nadal, J., Tafunell, X.: Sant Martí de Provençals, pulmó industrial de Barcelona (1847-1992). Ed. Columna, Barcelona 1992.
 • Nadal, J., Tortella, G.: Agricultura, comercio colonial y crecimiento económico en la España contemporánea. Actas del Primer Coloquio de Historia Económica de España. Ed. Ariel-Historia, Barcelona 1974.
 • Nadal, J., Tortella, G. i altres: Ensayos sobre la economía española a mediados del siglo XIX. Servicio de Estudios del Banco de España, Madrid 1970.
 • Navegación é industria, Sociedad de: Estatutos y Reglamento, Barcelona 1851.
 • Noble, J. ST.: Electricidad industrial para el uso de instaladores electricistas, artesanos, lampistas y aficiondos á estudios y aplicaciones de la electricidad, Barcelona 1906.
 • Noguera i Canal, J.: Berga en temps del canal industrial (1885-1900), Àmbit de Recerques del Berguedà, Berga 1989.
 • Noguera, J., Sistach, M.: La mineria al Berguedà. Àmbit de Recerques del Berguedà, Berga 1991.
 • Oliveras i Samitier, J.: Desenvolupament industrial i evolució urbana a Manresa (1800-1870). Caixa d’Estalvis de Manresa, 1985.
 • Oliveras i Samitier, J.: La consolidació de la ciutat industrial: Manresa (1871-1900). Caixa d’Estalvis de Manresa, 1986.
 • Orellana, F. J.: Demostraciones de la verdad de la balanza mercantil y causa principal del malestar económico de España, Barcelona 1867.
 • Orellana, F. J.: La Exposición Universal de París en 1867, Barcelona 1867.
 • Orellana , F. J.: Reseña completa descriptiva y crítica de la Exposición Industrial y Artística de productos del Principado de Cataluña, Barcelona 1860.
 • Ossorio Gallardo, C.: Douze jours à Barcelone. Guide Illustrée, Barcelona 1909*.
 • Otazu, A. DE: Los Rothschild y sus socios en España (1820-1850). O.Hs. Ediciones, Madrid 1987.
 • Pagès i Bori, M.: Completo manual del contramaestre y maestro teórico-práctico en el arte de toda clase de tejidos en telares mecánicos, Barcelona 1897.
 • Palomar, P.: La industria del cemento en España, Barcelona 1940.
 • Palomares Tirado, M.: Galería de Tarrasenses Ilustres, COCIN de Terrassa 1962.
 • Palomer i Pons, J.: El desenvolupament de la indústria del punt a Olot. Segles XVII-XIX, Olot 1983.
 • Pascual, P.: Agricultura i industrialització a la Catalunya del segle XIX. Formació i desestructuració d’un sistema econòmic. Ed. Crítica, Barcelona 1990.
 • Pascual i Domènech, P. i altres: Fàbrica i treball a la Igualada de la primera meitat del segle XX. Ajuntament d’Igualada i Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Biblioteca Abat Oliba núm.102, 1991.
 • Patxot, F.: Manual del viajero en Barcelona, Barcelona 1840.
 • Peinaje e hilatura de lana, sociedad anónima de (Saphil): Sociedad Anónima de Peinaje e Hilatura de lana. Enero 1920 - Diciembre 1929, Barcelona 1930.
 • Peinaje e hilatura de lana, sociedad anónima de (Saphil): Sociedad Anónima de Peinaje e Hilatura de Lana, 1920-1945, Madrid 1945.
 • Pi i Arimon, A. A.: Barcelona, antigua i moderna, 2 volums, Barcelona 1854.
 • Prat i Roca, J.: El canal industrial de Manlleu, Caixa d’Estalvis Comarcal de Manlleu 1984.
 • Puig i Llagostera, J.: Cortar por lo sano. A los verdaderos amantes de la patria y el órden y á cuantos se interesen de buena fé por la causa pública, Barcelona 1868.
 • Puig i Valls, R.: Exposición Universal de Chicago (notas científicas), Barcelona 1896.
 • Puy i Juanico, J.: Alfons Sala i Argemí. Industrial i polític 1863-1945, Ed. Arxiu Tobella, Terrassa 1983.
 • Ragón, B.: Les Cases Pairals de Terrassa, Terrassa 1931.
 • Ragón , B.: Terrassencs del mil vuit-cents, Terrassa 1933.
 • Ragón , B.: La industria tarrasense a través de los tiempos, Institut Industrial de Terrassa 1942.
 • Rahola, F.: Necrología del Excmo. Sr. D. Domingo Sert y Rius, Fomento del Trabajo Nacional, Barcelona 1901.
 • Ramírez, N., i Cia.; Sucesores de: Calendario para los años 1885, 1892, i 1893, Barcelona .
 • Ranzato, G.: La aventura de una ciudad industrial. Sabadell entre el Antiguo Régimen y la modernidad. Ed. Península, Barcelona 1987.
 • Reuleaux, F.: Tratado y atlas general de mecánica, 2 volums, Barcelona 1888.
 • Riera, E.: Guia Pràctic pera’l teixidor mecànic, Ed. L’Avenç, Barcelona 1905.
 • Riera, E.: Guia Pràctic pera la filatura del cotó, Ed. L’Avenç, Barcelona 1905.
 • Riera i Tuèbols, S.: Dels velers als vapors, Associació/Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, Col·l. Cultura, Tècnica i Societat, Barcelona 1993.
 • Riviére Manén, F.L.: Francisco Riviére. Intimidades de una empresa barcelonesa. Centenario de la casa Riviére 1854-1954, Barcelona 1954.
 • Roca i Roca, J.: Barcelona en la mano. Guía de Barcelona y sus alrededores, Barcelona 1884 i 1895*.
 • Rodón i Amigó, P.: Panas de algodón a dos o más colores”. Cataluña Textil, Badalona 1925.
 • Rodón i Amigó, P.: Draps de llana”, 2 volums, Cataluña Textil, Badalona 1932.
 • Rodón i Amigó, P.: Análisis y cálculos de fabricación de toda clase de tejidos, con nociones de sus operaciones de acabado y de su precio de coste, Ed. “Cataluña Textil”, Badalona 1935.
 • Rodón i Amigó, P.: Eusebi Güell industrial. Cataluña Textil, Badalona 1935.
 • Rodón i Amigó, P.: Els carrers de la Colònia Güell, Badalona 1944.
 • Roger, M.: Els tipus socials de la producció suro-tapera. L’Avenç, Barcelona 1911.
 • Ronquillo, J .O.: Diccionario de materia mercantil, industrial y agrícola, 4 vols., Barcelona 1857.
 • Rosés, Ramon, SA., Hijos de: Catálogo, Barcelona 1919.
 • Ruiz y Pablo, A.: Historia de la Real Junta Particular de Comercio de Barcelona (1758 a 1847). COCIN de Barcelona 1919.
 • Rull Sabater, A.: Diccionario suscinto de Ministros de Hacienda Siglos XIX y XX, juny 1990.
 • Sala i Argemí, A.: Discursos parlamentarios (1893-1924), Barcelona 1927.
 • Sánchez, A.: L’estructura comercial d’una fàbrica d’indianes barcelonina: Joan Rull i Cia (1790-1821), Recerques, núm. 22. Ed. Curial, Barcelona 1989.
 • Sánchez, A.: Protecció, Ordre i Llibertat. El pensament i la política econòmica de la Comissió de Fàbriques de Barcelona (1820-1840). Col·l. Clàssics del Pensament Econòmic Català, Barcelona 1990.
 • Sánchez, A.: “La indianería catalana: ¿mito o realidad?”, Revista de Historia Industrial, núm. 1. Departament d’Història i Institucions Econòmiques, Universitat de Barcelona 1992.
 • Sánchez-Albornoz, N.: España hace un siglo: una economía dual. Colección ibérica, ediciones península, Barcelona 1968.
 • Sanromá, J. M.: Mis Memorias. Dos volums, Madrid 1894.
 • Santaeulària i Pujol, J.: De la Segarra a las Américas. 1889-1989 Centenario del primer viaje de Ramon Esteve Llovet a los Estados Unidos, Barcelona 1989.
 • Sard, A. DE: Comparación entre el actual estado de desarrollo de la industria algodonera en Inglaterra y el de la propia industria en España, Instituto de Fomento del Trabajo Nacional de Barcelona, Barcelona 1884.
 • Sarret i Arbós, J.: Història de la indústria del comerç i dels gremis de Manresa. Col·l. Monumenta Històrica, volum III, Manresa 1923.
 • Saurí, M. i Matas, J.: Guía general de Barcelona, Barcelona 1849.
 • Sección de trabajo de la industria textil algodonera: Dos años de Actuación (agosto 1940-julio 1942), Ministerio de trabajo, Barcelona 1942.
 • Sederias Jorge Fábregas, SA: Sederías Jorge Fábregas, 1739-1964. 225 años en el arte de la seda, Barcelona 1964.
 • Serra Feliu, SA.: Serra Feliu, 150 anys d’Història, Barcelona 1990.
 • Serra Feliu, SA.: Serra Feliu, 150 anys d’història, Navàs 1990.
 • Serra, R. i Viladés, R.: La colònia Pons de Puig-reig (1857-1987), Berga 1987.
 • Serra , S.A.: Catálogo descriptivo de las máquinas de preparar, hilar y torcer el algodón, Manlleu 1932.
 • Serrat i Banquells, E.: L’industria suro-tapera al Baix Ampurdá, Girona 1901.
 • Siemens Schuckert: Siemens Schuckert-Industria Eléctrica, SA., Cornellà 1927 (aprox.).
 • Sindicato nacional textil: Catálogo Oficial de la Industria y del Comercio Textiles, Madrid 1958.
 • Sociedad de atracción de forasteros de Barcelona: Anuario de Barcelona, anys 1921-23.
 • Soler i Vilabella, R. N.: Ensayo sobre la máquina de hilar algodón llamada bergadana o maxerina, Barcelona 1911.
 • Soler y Martí , F.: De la seda, Barcelona 1898.
 • Spoll, E. A.: Barcelone et l’Exposition Universelle de 1888.
 • Subirats i Argelagués, J.: 1877. La villa de Tarrasa, el título de ciudad y la Caja de Ahorros, Terrassa 1977.
 • Suñé, R.: Nueva crónica de Barcelona. Historia de la ciudad a través de sus calles y de sus tradiciones. 3 volums, Barcelona.
 • Suñol i Gros, J.: Guía y plano de San Martín de Provensals, Barcelona 1888.
 • Terradas i Saborit, I.: Les colònies industrials. Un estudi entorn del cas de l’Ametlla de Merola, Ed. Laia, Barcelona1979.
 • Terrafeta i Badia, R.: Mossèn Jaume Arbós i Tor (1824-1882) un voltreganés oblidat. Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Vic 1989.
 • Toda, E.: Guía de España y Portugal, Barcelona 1892.
 • Torrella i Niubó, F.: El moderno resurgir textil de Barcelona (siglos XVIII y XIX), Cámara Oficial de la Industria, Barcelona 1961.
 • Torrella Niubó, F.: Cien años del Instituto Industrial. Un siglo de la Tarrasa textil (1873-1973). Fundació Soler i Palet, Tarrasa 1975.
 • Tortella Casares, G.: Los orígenes del capitalismo en España. Banca, Industria y Ferrocarriles en el siglo XIX. Ed.Tecnos, Madrid 1973.
 • Trinchería i de Bolós, M.: Memoria sobre la liga aduanera hispano-portuguesa y Opúsculo suplementario, Girona 1893.
 • Unicolor: Historia de Unicolor, Barcelona 1967.
 • Unión industrial de Sabadell: Memorias de su Junta Directiva, 1901-1919 .
 • Unión Naval de Levante, S.A.: Sociedad Anónima Unión Naval de Levante, Barcelona 1925.
 • Urgellés de Tovar, A.: Gaceta Universal. Periódico de agricultura, industria, artes, avisos y noticias, Barcelona 1862.
 • Urgellés de Tovar, A.: Exposición General Catalana de 1871, Barcelona 1871.
 • Urgellés de Tovar, A.: Exposiciones Marítima, Agrícola y Artística celebradas en Barcelona en 1872, Barcelona 1872.
 • Uriach y Cia, SA., J.: Catálogo general, Barcelona 1912.
 • Uriach y Cia, SA., J.: Uriach 150 anys, 1838-1988, Barcelona 1988.
 • Valero de Tornos, J.: Cuarenta cartas. Conato de historia y descripción de la Exposición Universal de Barcelona, Barcelona 1888.
 • Valero de Tornos, J.: Guía ilustrada de la Exposición Universal de Barcelona en 1888, de la ciudad, de sus curiosidades y de sus alrededores, Barcelona 1888.
 • Valverde y Álvarez, E.: Guía del antiguo reino de Cataluña, Barcelona 1887.
 • Veciana, J. i Via, J.: El Banc de Reus (1863-1942). Cambra de Comerç i Indústria de Reus 1986.
 • Vicens i Vives, J.: Sabadell en la història universal. Cuadernos de Archivo de la Fundación Bosch i Cardellach, Sabadell 1962.
 • Vicens i Vives, J.: El capità d’indústria espanyol dins els darrers cent anys”, Recerques, núm.10. Ed. Curial, Barcelona 1980.
 • Vicens i Vives, J. i Llorens, M.: Industrials i Polítics (segle XIX). Col·l. Història de Catalunya: biografies catalanes, Ed. Vicens-Vives (3a edició), Barcelona 1980.
 • Vila, H.: Crisis por que ha pasado la industria corchera, su historia y su solución, Girona 1880.
 • Vila, P.: Barcelona i el seu pla. Generalitat de Catalunya 1981.
 • Vilar, P.: Catalunya dins l’Espanya moderna (3 volums). Edicions 62, Barcelona 1964.
 • Virella i Bloda, A.: Les classes socials, a Vilanova i la Geltrú, el segle XIX, Col·l. Episodis de la història, Rafael Dalmau, Editor, Barcelona 1977.
 • Wagner, R.: Química (industrial y agrícola). 2 volums i atlas, Barcelona (principi de segle).
 • Xifra Y Cia, N., Sociedad eléctrica: Memòries 1886-1895.
 • Yllas i Vidal, J.: Una ojeada a la Esposición Universal verificada en Lóndres, Barcelona 1852.

Revistes i publicacions periòdiques

 • Albúm-guía .Villanueva y Geltrú y su partido, sus bellezas, industria y comercio, “Guías Catalonia”, Barcelona 1926.
 • Almanak mercantil ó guía de comerciantes, Madrid 1803, 1806 i 1808.
 • Almanaque de “La Gaceta Industrial” para 1878, Madrid 1878.
 • Almanaque del “Diario de Barcelona”, des del 1858 al 1920.
 • Anuario Aristocrático. Guía de la Sociedad de Barcelona y de la Nobleza Catalana, Barcelona 1927-28.
 • Anuario de la ciudad de Sant Feliu de Guíxols. Señas, industrias, fabricaciones i productos de la región, Girona 1905.
 • Anuario de la Industria Textil Española, Comercio e Industrias Complementarias, diversos anys.
 • Anuario de la Minería, Metalurgia y Electricidad de España, publicado por la Revista Minera, Metalúrgica y de Ingeniería.
 • Anuario del cuero, del calzado y demás industrias afines. España y Extranjero, Madrid 1917.
 • Anuario España Selecta, Barcelona 1928.
 • Anuario Financiero y de Sociedades Anónimas de España. Madrid, diversos anys.
 • Anuario General de España. Barcelona, diversos anys.
 • Anuario Oficial de Valores de las Bolsas de Madrid y Barcelona, diversos anys.
 • Anuario Peninsular de Especialidades Metalúrgicas. Barcelona, diversos anys.
 • Anuario Riera-Guía General de Cataluña. Barcelona, diversos anys.
 • Anuario “Selecto”. Directorio de firmas recomendables, Barcelona 1924-25.
 • Anuario Técnico de la Industria Textil, Barcelona 1945.
 • Arch de S. Martí, L’, Sant Martí de Provençals, maig-desembre del 1884.
 • Autonomista, El, Suplemento literario, Girona, octubre de 1925, 1927, 1928, 1932 i 1934.
 • Barcelona Artística e Industrial, anys 1907-1919.
 • Barcelona Selecta, Barcelona 1908.
 • Catálogo general de los objetos que figuran en la Exposición de Agricultura, Industria y Bellas Artes, Barcelona 1871.
 • Catálogo general de los objetos que figuran en la manifestación de productos catalanes de Ciencias, Letras, Bellas Artes, Agricultura é Industria, Barcelona 1877.
 • Cataluña en la Exposición Universal de Viena en 1873, Barcelona 1873.
 • Cataluña Textil, anys 1906 al 1931, Barcelona.
 • Consultor. Nueva Guía de Barcelona, El, Barcelona 1857, 1859, 1863.
 • Crisis económica y el país. Observaciones sobre la situación mercantil y financiera de la plaza de Barcelona, La,Barcelona 1867.
 • Diari Catalá, anys 1879, 1880, 1881.
 • Diario de Barcelona, segles XIX i XX.
 • Diario Mercantil: Estudios sobre la Exposición Universal de Barcelona publicados en el “Diario Mercantil”, Barcelona 1888.
 • Directorio de Consejeros y Directores, Madrid diversos anys.
 • Directorio-Guía de la Industria de Curtidos, Calzado y Afines de España, Barcelona 1922 i 1925.
 • Economía, anys 1941 al 1960, Barcelona.
 • Economia i Finances, anys 1918 al 1928, Barcelona.
 • Economía Nacional, anys 1914 al 1917, Barcelona.
 • Economista, El, anys 1888 al 1961, Barcelona.
 • El porvenir de la Industria, 1875.
 • Enciclopedia Biográfica Española, Barcelona 1955.
 • Encyclopédie Artistique-Guide de Barcelona, Barcelona 1909.
 • España Comercial e Industrial, anys 1902 al 1906.
 • Exposición de varios fabricantes de lanerías de Cataluña al Exmo. Sr. Presidente de la Junta de Información, acompañada de diferentes estados y noticias importantes, que tienen igualmente relación con la industria pecuaria, Barcelona 1847.
 • Exposición Pública de los productos de la Industria Española en 1841, Barcelona 1844.
 • Exposición Pública de los productos de la Industria Española en 1841, Madrid 1842.
 • Financiero, El, anys 1925 al 1933, Barcelona.
 • Gaceta de la Industria y de las invenciones, La.
 • Guía Almanaque de Barcelona para estrangeros y forasteros, Barcelona 1856.
 • Guía comercial, industrial y agrícola de la provincia de Tarragona. Edició 1925-26, Tarragona.
 • Guía consultiva, Indicador General de Cataluña, 1890.
 • Guía Consultorio de la Industria Textil, diversos anys.
 • Guía de forasteros en Barcelona, Barcelona 1821, 1842.
 • Guía de Gerona y su Provincia, Girona 1911.
 • Guía Enciclopédica de Barcelona, 1898.
 • Guía General de Barcelona, 1861.
 • Guía ilustrada de España y Portugal, Barcelona, Madrid 1898 i 1901.
 • Guía Oficial de Vich y su partido, sus bellezas, industria y comercio. Guías Catalonia, Barcelona 1927.
 • Guide de Barcelone et ses environs, Barcelona 1888.
 • Ilustració Catalana, La, 1880-1917.
 • Ilustración Barcelonesa, La, gener 1858-maig 1859.
 • Ilustración, La, desembre 1881 - octubre 1883, 1886 i 1888.
 • Industria, La, 1862.
 • Industria e Invenciones, anys del 1884 al 1921.
 • Industria Española, La, anys 1917 al 1936, Barcelona.
 • Información sobre el derecho diferencial de bandera y sobre los de aduanas exigibles á los hierros, el carbón de piedra y los algodones, presentada al gobierno de su Majestad. Tomo IV, Algodones. Madrid 1867.
 • Información sobre las consecuencias que ha producido la supresión del derecho diferencial de bandera, y sobre las valoraciones y clasificaciones de los tejidos de lana. Tomo II Industria Lanera. Madrid 1879.
 • Información sobre las consecuencias que ha producido la supresión del derecho diferencial de bandera, y sobre las valoraciones y clasificaciones de los tejidos de lana. Tomo III Industria Lanera y Naviera. Madrid 1883.
 • Memoria de la Junta de Califacación de los productos de la Industria Española remitidos á la Esposicion pública de 1828, Madrid 1830.
 • Memoria dirigida al Fomento de las Artes y de la Industria, y medios practicables para el adelantamiento positivo de nuestras fábricas, esterminio del contrabando, y por consiguiente ahorro de caudales que salen para el estrangero, Barcelona 1848.
 • Memòria en defensa dels interessos morals y materials de Catalunya, Barcelona 1885.
 • Memoria presentada al Excmo. Señor Ministro de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, por la Junta Calificadora de los productos de la industria española reunidos en la Exposición Publica de 1850, Madrid 1851.
 • Mercurio, El, revista comercial iberoamericana, 1902-1933.
 • Mercurio, El, revista comercial ibero-americana. Las joyas de la industria española.
 • Panorama Fotográfico de Sabadell, Sabadell 1881.
 • Porvenir de la Industria, El, 1875.
 • Renaixença, La.
 • Reseña ilustrada de la industria y el comercio en Cataluña, anys 1921 al 1923, Barcelona.
 • Revista Industrial, del 1856 fins al 1864.
 • Revista de Cataluña (quinzenal), 2 vols., Barcelona 1862.
 • Revista Enciclopédica (mensual), octubre 1846-desembre 1852; Madrid 1848.
 • Visita de S.M. el Rey Alfonso XIII á los terrenos y edificios donde ha de instalarse la Universidad Industrial de Barcelona, Barcelona 1908.