Paper, arts gràfiques i edició

Publicitat de la fàbrica de paper Josep Vilaseca a Carátulas papeleras, siglos XVII - XX, Alier SA 1986.