La població (1911-1985): immigració i explosió demogràfica

Immigració i explosió demogràfica

Un segle de grans transformacions demogràfiques

Al llarg dels vuitanta-cinc anys que ja compta el segle XX, la població catalana ha conegut unes grans transformacions, tant en el volum i en les característiques dels seus habitants com en els elements de la seva dinàmica.

En iniciar-se el segle, el nombre d’habitants de Catalunya se situava a la ratlla dels dos milions (1.966.382 habitants en el cens del 1900). Avui dia, la xifra en voreja els sis milions: per tant, en vuitanta anys s’ha produït una triplicació dels efectius, la qual cosa fa del...