L'agricultura (1914-1984)

Modernització i especialització. 1914-1936

Introducció. L’agricultura catalana amb relació a l’espanyola

Plafons de ceràmica de Xavier Nogués (1921) al celler cooperatiu del Pinell de Brai (Terra Alta).

Com ja han destacat investigacions recents1, durant el període objecte d’aquest estudi el conjunt de l’agricultura espanyola va aprofundir en una línia de transformacions que responien en darrer terme a la necessitat del sector d’emmotllar-se a les condicions econòmiques imposades pel desenvolupament del capitalisme, des que el mercat de productes agrícoles i ramaders quedà...