L'energia (1911-1984): de l'alliberament hidroelèctric a la dependència petroliera

Introducció. Energia i industrialització

Turbina d’una fàbrica tèxtil a Manresa.

El procés de creixement econòmic accelerat que ha tingut lloc als països que avui anomenem industrialitzats, des del final del segle XVIII i, sobretot, des de mitjan segle XIX, s’ha caracteritzat per un augment espectacular del consum d’energia. De fet, podríem qualificar la industrialització com un procés en el qual s’ha tendit a fabricar els productes amb menys hores de treball però amb més despesa energètica. L’increment de la demanda d’energia no es va limitar a la producció de béns. També els...