Segle XX. Síntesi cronològica. Una societat plenament industrial.

Títol del Deute de la Mancomunitat de Catalunya, signat pel seu President, Enric Prat de la Riba