Segle XIX. Síntesi cronològica. La formació d’una societat industrial

El port de Barcelona (Josep Coroleu, Guia de Barcelona, 1887)