La propietat rústica i l'accés a l'explotació de la terra al segle XIX

Làmina extreta de la Historia General de la Agricultura, de L. Fignier, J. Seix Editor, Barcelona, 1890 aprox.

A la primeria del segle XIX una part important del sòl de Catalunya era en poder de “mans mortes” —la noblesa, l’Església, els municipis i les comunitats rurals— i constituïa una propietat inalienable. Existia també una propietat —alodial o bé sotmesa a certs gravàmens dominicals— que pertanyia a la pagesia i a la burgesia i menestralia urbanes. Sobre la propietat de “mans mortes” van incidir durant el segle XIX les lleis desvinculadores i desamortizadores que van disposar...