Els ecosistemes pelàgics

Els vegetals i la producció primària

En contrast amb la costa, les aigües d’enfora, especialment les més blaves, semblen particularment desproveïdes de vida. El contrast entre masses d’aigua de diferent aspecte (més blaves i més verdoses, per exemple), i especialment quan aquest caràcter s’associa amb la presència o, amb l’alternació de les poblacions de peixos (com quan les «aigües blaves» amb les tonyines s’apropen a la costa per sant Josep, o bé hi ha anys bons o dolents, amb relació a la sardina, el seitó, o altres peixos, o si hi ha més o menys meduses en certs anys i indrets, etc.)...