Els estudis geològics recents

Consideracions generals

A cavall dels segles XX i XXI, les ciències de la Terra i del sòl han experimentat avenços extraordinaris. No es tracta només de nous descobriments sobre el terreny, sinó de la incorporació d’innovacions tecnològiques i analítiques i de noves teories que incideixen en el refinament del coneixement ja adquirit.

La tecnologia ha aportat les novetats més importants. Els nous instruments al servei del treball científic han fet canviar els procediments: des de la manera d’adquirir les dades en les campanyes de camp fins a la manera de processar-les, de representar-les...