L’Atles geològic de Catalunya

Reproducció d’una de les pàgines cartogràfiques de l’Atles geològic de Catalunya.

IGC

L’any 2006 es va donar per finalitzada l’elaboració de la primera versió de la Base de dades geològiques 1:50.000 de Catalunya. Aquesta base oferia per primer cop informació geològica digital, contínua i homogènia de tot el territori de Catalunya a una escala superior a 1:250.000. En la seva elaboració es van prendre com a punt de partida els mapes geològics de la sèrie MAGNA (acrònim de Mapa Geológico Nacional) publicats per l’Instituto Geológico y Minero de España. Els continguts d’aquests mapes van ser harmonitzats i adaptats a una base topogràfica actualitzada produïda per l’Institut Cartogràfic de Catalunya, que els va servir de suport. Els treballs es van realitzar mitjançant una nova metodologia desenvolupada pel US Geological Survey, l’institut geològic nord-americà, i va esdevenir una base de dades geològica pionera a Europa.

Per fomentar la difusió del contingut de la Base de dades geològiques 1:50.000 de Catalunya, l’Institut Cartogràfic i l’Institut Geològic van publicar una edició dels 41 fulls del Mapa geològic comarcal de Catalunya 1:50.000. Posteriorment, es va decidir publicar tota la informació geològica en un sol volum en format atles, i d’aquesta manera va néixer l’Atles geològic de Catalunya 1:50.000.

L’Atles s’estructura en dues parts. La primera part és introductòria i de caràcter estrictament geològic, i la segona és cartogràfica i constitueix el nucli de l’obra. Aquesta segona part conté el mapa geològic, la seva llegenda i l’explicació de la metodologia utilitzada en la formació de la Base de dades geològiques 1:50.000 de Catalunya, de la qual el mapa n’és una representació cartogràfica.

L’Atles geològic de Catalunya també inclou una lliçó acadèmica sobre què és un mapa geològic i com es construeixen els talls geològics; una síntesi de la història de la cartografia geològica contemporània; la recopilació dels mapes geotemàtics publicats a Catalunya; la història geològica general en termes de temps, de registre i d’estructura; la síntesi, expressada en bases de dades digitals a escala 1:50.000, de la geologia de tot el territori; i finalment un vocabulari tècnic, un índex toponomàstic i una bibliografia bàsica.

Per la seva condició d’atles, l’obra respon de manera global a totes les qüestions sobre la geologia del país: quines roques i quins materials constitueixen cada racó de Catalunya, quines estructures tectòniques té i on es produeixen els moviments sísmics, quins són els recursos geològics i, en definitiva, com és el medi geològic de Catalunya. De la mateixa manera que la Base de dades geològiques 1:50.000 és la cartografia geològica digital de referència, l’Atles geològic de Catalunya és l’obra publicada de referència per a conèixer i reconèixer les principals característiques de la constitució geològica del país.