A cada poble son govern

Un decret de la Mancomunitat de Catalunya del 1915 va crear l’Escola Superior de Bibliotecàries (Escola de Bibliotecàries el curs 1915-16)