Els de ciutat i els altres

El celler del Pinell de Brai, Terra Alta / ECSA, GC-P