Els treballs i els dies

La masia Sanmartí, Sallent, mitjan segle XVII