Les idees i la llengua

Reconstrucció idealitzada d’una impremta, segles XVI-XVII