La domesticació del liberalisme

Cartell de la projecció d’El regador regat, París, 1896, A. i L. Lumière