Formes i possibilitats de vida

La colònia Sedó, Esparreguera, c. 1892 / ECSA