La nova premsa i la denúncia dels poders locals

La Llei de premsa del 1966 posà fi a una situació que s’arrossegava des de la Guerra Civil. Per llei del 1938, obra de Serrano Suñer i el seu entorn, es regularitzà una premsa sotmesa a l’estat d’excepció des del juliol del 1936, però sense modificar-ne la situació real. Si en el període 1936-38 el control de la premsa havia estat militar i d’excepció, d’aleshores ençà el control corresponia a l’administració, i l’estat d’excepció s’elevà a la categoria de norma per aconseguir una premsa fidel i permanentment mobilitzada per a la propaganda del règim. El ministre d’Informació i Turisme, Manuel...