Les taules de patronatge de Bócor i Bètulo

El patronatge fou el sistema utilitzat per Roma com a element de consolidació de la piràmide social. Una persona lliure amb pocs recursos o amb el desig de millorar la seva posició podia sol·licitar l'empara d'un noble patrici nomenant-lo el seu patró, convertint-se, a la vegada, en client. El client devia fidelitat al seu patró i havia de posar-se al seu servei quan fos necessari. A canvi, el patró li proporcionava suport, ja fos alimentari, financer, en terres o simplement exercint la seva influència social. D'igual manera, un esclau afranquit passava a ser un llibert senyor del seu destí...