L’Església catalana i la República

El secretari d’Estat del Vaticà, el cardenal Pacelli, acompanyat d’autoritats civils i militars en una escala de retorn del Congrés Eucarístic Internacional de Buenos Aires, C.Pérez de Rozas, Barcelona, 1-11-1934.

AF/AHC

L’Església catalana passava, en els primers decennis del segle XX, per un moment de plenitud equiparable a la vitalitat que el país registrava aleshores en les arts, el pensament, la literatura, la demografia, l’economia i la política. Aquest moment esperançador va ser tallat en sec per la Guerra Civil i el que va venir després: l’Església catalana va ser...