Tensions, conflictes i banderes

La República va venir amb alegria, i tanmateix gràvida de tensions. Rodoreda té escrit que ho va sentir “com un aire que va fugir i tots els que després van venir mai més van ser com l’aire aquell d’aquell dia que va fer un tall en la meva vida”. La Colometa, l’emblemàtica protagonista de La Plaça del Diamant, ho va resumir d’aquella manera tan seva: “va ser amb abril i flors tancades que els meus maldecaps petits es van començar a tornar maldecaps grossos”. Alegria i conflicte és un binomi exacte per a descriure la situació viscuda per aquella generació. l’alegria és fàcil saber d’on venia: d...