La República i els processos autonòmics

Els quinze mesos que van des de la dimissió de Primo de Rivera (gener del 1930) fins a la proclamació de la Segona República (abril del 1931) van ser d’intensa activitat política i de canvi progressiu en els comportaments socials. Govern i oposició es van preparar per a conduir una transició amb propòsits gens rupturistes els uns, i de radical transformació els altres.

La Dictadura havia indignat la major part de la població catalana amb la seva actitud repressora tan matussera, i havia deixat un sentiment d’hostilitat que es va manifestar, per exemple, en l’assalt de molts locals de la...