Un historiador àrab originari de Šarq al-Andalus

Tinter andalusí reutilitzat com a lipsanoteca, segles X-XI.

ESMB / J.L.V.

Abū Bakr al-Ṭurṭūšī, conegut igualment sota el nom d’Ibn Abī Randaqa, va néixer a Tortosa cap al 451 de l’Hègira (1059-60), i va morir, segons les fonts, bé durant el mes de ša ʿbān del 520 (final d’agost, començament de setembre del 1126), bé al ğumada I de l’any 525 (abril del 1131), a l’edat de 75 anys. Va estudiar dret i lletres a la seva vila natal i després a Saragossa. Va complir el pelegrinatge el 476 (1083-84), i després es va dirigir a Bagdad, Bàssora, Damasc i Jerusalem. A la tornada passà pel...