Bibliografia del disseny industrial

Obres generals

  • Bohigas, O.: Proceso y erótica del diseño, Barcelona, 1972.
  • Campi Valls, I.: Iniciació a la història del disseny industrial, Barcelona, 1987.
  • Capella, J. ; Larrea, Q.: Nuevo diseño español, Barcelona, 1991.
  • Carol, M.: Diseño Barcelona, Barcelona, 1987.
  • Carol, M.: Cien años de diseño industrial en Cataluña, Barcelona, 1989.
  • Cau (monogràfic de disseny industrial), Barcelona, setembre del 1970.
  • Cirici, A.: «L’art de la saviesa», Ariel, núm.2, Barcelona, juny del 1946.
  • Cirici, A.: «Una art nova: el disseny», Quart Creixent, Barcelona, juliol del 1957.
  • Cirici, A.:...