L’etapa heroica del nou disseny

La història del disseny industrial català ha estat durant bastants anys la de l’ADI-FAD. Una de les primeres iniciatives va ser la creació dels premis Delta, anuals, que recollien també una selecció dels millors objectes. Al començament hi van influir el disseny italià i nòrdic, amb preponderància dels principis de la Bauhaus-Ulm. Alguns d’aquells primers dissenys han quedat com a veritables clàssics. Són els casos del llum TMC, de Miquel Milà, les setrilleres de Marquina i el cendrer Copenhagen, de Ricard. Des del començament es va imposar un gran rigor, en un intent de recuperar el temps...