Els inicis d’un concepte de disseny

S’ha parlat molt de la postguerra com d’una etapa d’una pobresa absoluta, d’un veritable desert. Però és just, com s’està fent darrerament, que es vagi reconeixent la importància d’alguns fets aïllats que demostren la lucidesa de certes persones concretes. Cirici, que va marcar profundament els estudis de l’art contemporani posterior, va escriure un article a Ariel, al juny del 1946, titulat «L’art de la saviesa», on afirma que s’ha de donar un lloc a la cultura «al tocadiscs, al lavabo, a la forquilla, al capell o l’ampolla no menys que a un monument». Al començament dels anys cinquanta, i...