Bibliografia sobre les arts decoratives i les arts industrials

  • Cercle Artístic de Sant Lluc 1893-1993 (catàleg d’exposició), Barcelona, 1993.
  • Cirici, A.: Cien años de joyería y orfebrería catalanas (catàleg d’exposició), Barcelona, 1966.
  • Cirici, A.: Ceràmica catalana, Barcelona, Edicions Destino, 1977.
  • Dalmases, N. de; Giralt-Miracle, D.: Argenters i joiers de Catalunya, Barcelona, Edicions Destino, 1985.
  • El diseño en España. Antecedentes históricos y realidad actual (catàleg d’exposició), Brussel·les, 1985.
  • FAD. Dels bells oficis al disseny actual. Una història de les arts decoratives a Catalunya al segle XX (catàleg d’exposició), Barcelona...