El nou paper de les arts decoratives

Arribats els anys seixanta, introduïts el disseny industrial i el món de l’interiorisme, terme nou que començà a popularitzar-se a partir d’aquell moment, van caldre una sèrie de plataformes diferents de les existents fins aleshores per tal de difondre una nova manera de concebre un tipus d’objecte que fins llavors havia format part dels bells oficis, de les indústries artístiques o de les arts industrials, com es vulgui, mentre aquestes arts i la decoració prenien altres camins. La situació era nova i, com tota novetat, provocava reflexions i tenia defensors i detractors, els uns a favor de...