Bibliografia sobre l’estudi de l’art català dels segles XIX i XX

 1. Camps, T. (ed. ): Art català contemporani: 1970. Fons d’art de Xarxa Cultural, Caixa d’estalvis de Terrassa, Barcelona, 1985.
 2. Cirlot, L.: La pintura informal en Cataluña 1951-1970, Ed. Anthropos, Barcelona, 1983.
 3. Corredor-Matheos, J.: «La segona meitat del segle xX», col·lecció Història de l’Art Català, vol. IX, Edicions 62, Barcelona, 1996.
 4. DDAA: Historia del cine Español, Ed. Càtedra, Madrid, 1995.
 5. DDAA: Introducció a la història de la fotografia a Catalunya, Lundwerg Editores, Barcelona, 2000.
 6. Fontanella, L.: La fotografía en España, desde sus orígenes hasta 1900, Ed. El Viso, Madrid, 1981.
 7. Fontbona, F.: «Del neoclassicisme a la Restauració 1808-1888», col·lecció Història de l’Art Català, vol. VI, Edicions 62, Barcelona, 1985.
 8. Fontbona, F. ; Jorba, M. (ed. ): El Romanticisme a Catalunya: 1820-1874, Ed. Pòrtic, Barcelona, 1999.
 9. Fontbona, F. , Miralles, F: «Del modernisme al noucentisme 1888-1917», col·lecció Història de l’Art Català vol. VII, Edicions 62, Barcelona, 1985.
 10. Fontcuberta, J, «Notas sobre la fotografía española», dins De Beaumoht N.: Historia de la fotografía, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1983.
 11. Freixa, M.: El Modernisme y el Noucentisme en Terrassa. Publicaciones de 1a Universidad de Barcelona, Barcelona, 1980.
 12. Freixa, M.: El Modernismo en España, Ed. Cátedra, Madrid, 1986.
 13. Freixa, M.: El modernisme a Catalunya, Ed. Barcanova, Barcelona, 1991.
 14. Freixa M, Reyero, C.: Pintura y escultura en España 1800-1910, Ed. Cátedra, Madrid 1995.
 15. García de Carpi, L.: La pintura surrealista española 1924-1936, Ed. Istmo, Madrid, 1986.
 16. González López, P.: Els anys daurats del cinema clàssic a Barcelona (1906-1923), Institut del Teatre/Edicions 62, Barcelona, 1987.
 17. Guasch, A. M.: El arte del siglo XX en sus exposiciones 1945-1995, Ed. Serbal, Barcelona 1997.
 18. Guasch, A. M.: El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a la multicultural, Ed. Alianza, Madrid, 2000.
 19. Gubern, R.: El cine sonoro en la II República, Ed. Lumen, Barcelona, 1977.
 20. Julián, I.: Les avantguardes pictòriques a Catalunya al segle XX, Els llibres de la frontera, Barcelona, 1986.
 21. Julián I.: El arte cinético en España, Ed. Cátedra, Madrid, 1986.
 22. Lacuesta R. González, A.: Arquitectura modernista en Cataluña, Ed. Gili, Barcelona, 1990.
 23. López Mondejar, P.: Las fuentes de la memoria. Fotografía y sociedad en la España del siglo XIX, Lundwerg, Barcelona, 1989.
 24. López Mondejar, P.: Las fuentes de la memoria II. Fotografía y sociedad en España 1900-1939, Lundwerg, Barcelona, 1992.
 25. López Mondejar, P.: Las fuentes de la memoria III. Fotografía y sociedad en la España de Franco, Lundwerg, Barcelona, 1996.
 26. López Mondejar, P.: Historia de la fotografía en España, Lundwerg, Barcelona, 1997.
 27. Mackay D.: L’arquitectura moderna a Barcelona (1854-1939), Edicions 62, Barcelona, 1989.
 28. Minguet Batllori, J. M.: Cinema, modernitat i avantguarda (1920-1936), Ed.3i4, València, 2000.
 29. Miralles, F.: «L’època de les avantguardes 1917-1970», col·lecció Història de l’Art Català, vol. VIII, Edicions 62, Barcelona, 1983.
 30. Porter i Moix, M.: Història del cinema a Catalunya (1895-1990), Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1992.
 31. Pérez Perucha, J. (ed. ): Antología crítica del cine español 1906-1995, Ed. Cátedra/Filmoteca Española, Madrid, 1997.
 32. Puig, A.: Les avantguardes artístiques catalanes, Ed. Barcanova, Barcelona, 1993.
 33. Riambau, E. ; Torreiro, C.: La Escuela de Barcelona, el cine de la «gauche divine», Ed. Anagrama, Barcelona, 1999.
 34. Romaguera, J.: Quan el cinema començà a parlar en català (1927-1934), Fundació Institut del Cinema Català, Barcelona, 1992.
 35. Satué, E.: El disseny gràfic a Catalunya, Amèlia Romero, Barcelona, 1986.
 36. Sougez, M. -L.: Historia de la fotografía, Ed. Cátedra, Madrid, 1994 (5a. edició).
 37. Triadó J. -R.: Arte en Cataluña, Ed. Cátedra, Madrid, 1994.
 38. Vidal, M.: Teoria i crítica en el Noucentisme: Joaquim Folch i Torres, Institut d’Estudis Catalans i Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1991.