Els segles XIX i XX

L’obertura de Catalunya al món

Amb l’arribada del Romanticisme els intercanvis de Catalunya amb l’exterior s’intensificaren. És una tendència que amb alts i baixos s’ha anat consolidant i ampliant fins avui. Catalunya va esdevenir europea en primer lloc per les estades dels seus artistes en els dos grans centres de creació plàstica més permanents, primer Roma i després París. També, però, cal insistir en la importància dels viatges, viatges d’estudi o de descoberta, viatges romàntics cap a l’art medieval dels primitius italians, o més exòtics cap a ambients septentrionals o amb penetracions...