Relacions exteriors i connexions europees durant els segles de l’època moderna

La mostra presentada a Roma la primavera del 2000 amb el títol L’Idea del Bello. Viaggio per Roma nel Seicento con Giovan Pietro Bellori, ens proposava un suggerent recorregut per l’obra d’una sèrie d’autors que havien configurat el cànon esteticoplàstic del tractadista italià. Hom, des de Catalunya, voldria intentar fer un recorregut que mostrés un llegat configurat, igual que a Itàlia, per a artistes de dins i fora del país, les obres dels quals, amb deutes i aportacions, haguessin creat el nostre imaginari cultural i artístic.

Però no tenim un Bellori, i la nostra contribució a l’art...