Crèdits

Direcció

Antoni Pladevall i Font

Consell assessor

Jordi Bonet i Armengol

Arquitecte. President de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi

Eduard Carbonell i Esteller

Historiador de l’art. Director general del Museu Nacional d’Art de Catalunya

Núria de Dalmases i Balañà

Historiadora de l’art. Membre de l’Institut d’Estudis Catalans

Pere Freixas i Camps

Historiador de l’art. Director del Museu d’Història de la Ciutat de Girona

Josep Gómez i Serrano

Arquitecte. Cap del Departament d’Estructures de l’Escola d’Arquitectura de la Universitat Politècnica de Catalunya

Martí Mas i Tubau

Fundació Enciclopèdia Catalana

Josep Muntañola i Thornberg

Arquitecte. Cap del Departament de Projectes de l’Escola d’Arquitectura de la Universitat Politècnica de Catalunya

Coordinadors temàtics

Josep Bracons i Clapés

Coordinador d’arquitectura religiosa: "Catedrals, monestirs i altres edificis religiosos". Historiador de l’art

Pere Freixas i Camps

Coordinador d’arquitectura religiosa: "Catedrals, monestirs i altres edificis religiosos". Historiador de l’art. Director del Museu d’Història de la Ciutat de Girona

Eduard Riu-Barrera

Coordinador d’arquitectura civil: "Dels palaus a les masies" i "De l’inici a l’italianisme". Historiador i arqueòleg

Rosa Alcoy i Pedrós

Coordinadora de pintura: "De l’inici a l’italianisme". Historiadora de l’art. Professora d’Història de l’Art a la Universitat de Barcelona

Francesc Ruiz i Quesada

Coordinador de pintura: "El corrent internacional". Historiador de l’art. Conservador del Departament d’Art Gòtic del Museu Nacional d’Art de Catalunya

Joan Sureda i Pons

Coordinador de pintura: "Darreres manifestacions". Historiador de l’art. Catedràtic d’Història de l’Art a la Universitat de Barcelona i antic director del Museu Nacional d’Art de Catalunya

Maria Rosa Manote i Clivilles

Coordinadora d’escultura: "La configuració de l’estil" i "De la plenitud a les darreres influències foranes". Historiadora de l’art. Conservadora en cap del Departament d’Art Gòtic del Museu Nacional d’Art de Catalunya

Maria Rosa Terés i Tomàs

Coordinadora d’escultura: "La configuració de l’estil" i "De la plenitud a les darreres influències foranes". Historiadora de l’art. Professora titular d’Història de l’Art a la Universitat de Barcelona

Núria de Dalmases i Balañà

Coordinadora de "L’art de l’objecte". Historiadora de l’art. Membre de l’Institut d’Estudis Catalans. Catedràtica d’Història de l’Art a la Universitat de Barcelona

Antoni Pladevall i Font

Coordinador de "Síntesi general". Historiador. Membre de l’Institut d’Estudis Catalans, de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona i de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi

Autors

Ana Acuña i Mateo

Historiadora de l’art

Maria Adserias i Sans

Arqueòloga

Jordi Aguelo i Mas

Arqueòleg (Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona)

Joan Albert Adell i Gisbert

Arquitecte

Santiago Alcolea i Blanch

Historiador de l’art (Institut Amatller d’Art Hispànic)

Rosa Alcoy i Pedrós

Historiadora de l’art (Universitat de Barcelona)

Victòria Almuni i Balada

Historiadora de l’art

Carme Alòs i Trepat

Arqueòloga (Museu de la Noguera)

Jesús Alturo i Perucho

Catedràtic de Paleografia, Codicologia i Diplomàtica a la Universitat Autònoma de Barcelona

Lluïsa Amenós i Martínez

Historiadora de l’art

Francesc Xavier Asarta i Ferraz

Arquitecte

Jaume Aymar i Ragolta

Historiador de l’art

Joan Badia-Homs

Historiador

Jaume Barrachina i Navarro

Historiador de l’art (Director del Museu del Castell de Peralada)

Joan Bassegoda i Nonell

Arquitecte (Reial Càtedra Gaudí)

Pere Benito i Monclús

Historiador

Judith Berg-Sobré

Historiadora de l’art (University of Texas at San Antonio. EUA)

Carme Bergés i Saura

Historiadora de l’art (Directora del Museu Comarcal de Cervera)

Carme Berlabé i Jové

Historiadora de l’art (Museu de Lleida: Diocesà i Comarcal)

Magda Bernaus i Vidal

Historiadora de l’art

Pere Beseran i Ramon

Historiador de l’art (Universitat de Barcelona)

Jordi C. Boix i Pociello

Historiador

Jordi Bolòs i Masclans

Historiador i arqueòleg (Universitat de Lleida)

Jordi Bonet i Armengol

Arquitecte. President de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi

Sebastià Bosom i Isern

Historiador i arxiver (Arxiu Històric Comarcal de Puigcerdà)

Josep Bracons i Clapés

Historiador de l’art. Professor de l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya

Licia Buttà

Historiadora de l’art (Universitat Rovira i Virgili)

Joan-F. Cabestany i Fort

Historiador (Institut d’Estudis Catalans)

Jordi Camps i Sòria

Historiador de l’art. Conservador en cap del Departament d’Art Romànic del Museu Nacional d’Art de Catalunya

Eduard Canal

Historiador

Josep Canal

Historiador

Sílvia Cañellas i Martínez

Historiadora de l’art

Eduard Carbonell i Esteller

Historiador de l’art. Catedràtic d’Història de l’Art a la Universitat de Girona

Anna Carreras i Tarragó

Conservadora-restauradora (Museu Nacional d’Art de Catalunya)

Jordi Casanovas i Miró

Filòleg, doctor en semítiques

Nativitat Castejón i Domènech

Historiadora de l’art (Arxiu Històric Comarcal del Vendrell)

Josep Antoni Cerdà i Mellado

Arqueòleg (Secció Arqueològica del Museu de Mataró. Associació Catalana de Ceràmica)

Gaspar Coll i Rosell

Historiador de l’art (Universitat de Barcelona)

Ximo Company i Climent

Historiador de l’art (Universitat de Lleida)

Antoni Conejo da Pena

Historiador de l’art. Professor lector d’Història de l’Art a la Universitat de Barcelona

Roberto Coroneo

Historiador de l’art (Università da Cagliari)

Albert Cubeles i Bonet

Historiador de l’art (Universitat de Barcelona)

Albert Curto i Homedes

Historiador i arxiver (Arxiu Històric Comarcal de les Terres de l’Ebre)

Maria Margarita Cuyàs

Historiadora de l’art (Museu Nacional d’Art de Catalunya

Núria de Dalmases i Balañà

Historiadora de l’art. Catedràtica d’Història de l’Art a la Universitat de Barcelona

Kim Dame

Historiadora de l’art

Jaume Dantí i Riu

Historiador (Universitat de Barcelona)

Ignasi Domènech i Vives

Historiador de l’art

Joan Domenge i Mesquida

Historiador de l’art (Universitat de Barcelona)

Romà Escalas i Llimona

Musicòleg (Director del Museu de la Música. Barcelona)

Gemma Escayola i Rifà

Historiadora de l’art

Francesca Español i Bertran

Historiadora de l’art (Universitat de Barcelona)

Juan Francisco Esteban Lorente

Historiador de l’art. Catedràtic d’Història de l’Art a la Universidad de Zaragoza

Víctor Farías Zurita

Historiador (Universitat Pompeu Fabra)

Domènec Ferran

Historiador i museòleg (Museu de Terrassa)

Pere Jordi Figuerola i Rotger

Historiador i geògraf (Arxiu Diocesà de Barcelona)

Francesc Fité i Llevot

Historiador de l’art (Universitat de Lleida)

Christian Freigang

Historiador de l’art (Georg-August-Universität Göttingen)

Mireia Freixa i Serra

Historiadora de l’art (Universitat de Barcelona)

Pere Freixas i Camps

Historiador de l’art. Director del Museu d’Història de la Ciutat de Girona

Joan Fuguet i Sans

Historiador de l’art

Miquel Àngel Fumanal i Pagès

Historiador de l’art

Letizia Gaeta

Historiadora de l’art (Professora d’Història Social de l’Art a la Università del Salento. Lecce)

Maria de la Mar Gaita i Socias

Historiadora de l’art (Servei de Patrimoni del Consell de Mallorca)

Andreu Galera i Pedrosa

Historiador

Joaquim Garriga

Historiador de l’art (Universitat de Girona)

Josep M. Gasol i Almendros

Historiador de l’art

Carles Gascón i Chopo

Historiador

Rafel Ginebra i Molins

Historiador i arxiver (Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic)

Josep Giralt i Balagueró

Historiador (Museu Comarcal de la Noguera)

Josep Gómez i Serrano

Arquitecte. Cap del Departament d’Estructures de l’Escola d’Arquitectura de la Universitat Politècnica de Catalunya

Reinald González

Historiador de l’art

Joan-Ramon González i Pérez

Arqueòleg (Institut d’Estudis Ilerdencs)

Gener Gonzalvo i Bou

Historiador i arxiver (Arxiu Històric Comarcal de Tàrrega)

Joaquim Graupera i Graupera

Historiador

Manel Guàrdia i Bassols

Arquitecte (Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès)

Josefa Huertas Arroyo

Arqueòloga (Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona)

Montserrat Jardí i Anguera

Historiadora de l’art

Josep M. Julià i Capdevila

Arquitecte (Ajuntament de Barcelona)

Adela Laborda i Agustí

Historiadora de l’art

María del Carmen Lacarra Ducay

Historiadora de l’art (Universidad de Zaragoza)

Emma Liaño Martínez

Historiadora de l’art (Universitat Rovira i Virgili)

Laura López i Iborra

Historiadora de l’art

Montserrat Macià i Gou

Historiadora de l’art (Museu de Lleida: Diocesà i Comarcal)

Vicente Maestre

Historiador de l’art

Maria Rosa Manote i Clivilles

Historiadora de l’art. Conservadora en cap de l’Àrea d’Art Gòtic del Museu Nacional d’Art de Catalunya

Eva March i Roig

Historiadora de l’art (Universitat Pompeu Fabra)

Josep Maria Martí i Bonet

Historiador (Arxiu Diocesà de Barcelona)

Rosa M. Martín i Ros

Historiadora dels tèxtils i la indumentària

Antonio Martínez Subías

Historiador de l’art. Delegació Diocesana per a l’Inventari i Catalogació del Patrimoni Artístic de l’Arxidiòcesi de Tarragona. Delegat diocesà

Fernando Marzá

Arquitecte

Àlex Masalles i Rivera

Conservador-restaurador (Museu Nacional d’Art de Catalunya)

Alexandre Masoliver

Historiador (Monestir de Poblet)

Mònica Maspoch i Oller

Historiadora de l’art

Sofia Mata

Historiadora de l’art (Museu Diocesà de Tarragona)

Joan Menchon i Bes

Arqueòleg

Oriol Mercadal i Fernàndez

Arqueòleg (Museu Cerdà, Puigcerdà)

Dolors Mestres i Solé

Historiadora i museòloga

Miquel Mirambell i Abancó

Historiador de l’art (Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya. Barcelona)

Montserrat Miret i Nin

Historiadora de l’art

Joan Molina i Figueras

Historiador de l’art (Universitat de Girona)

Jeroni Moner i Codina

Arquitecte

Jordi Morelló i Baget

Historiador (Universitat de les Illes Balears)

Antonio Moro

Arqueòleg (Museu de Terrassa)

Josep Maria Nolla

Arqueòleg (Universitat de Girona)

Pere Ortí i Gost

Historiador (Universitat de Girona)

Montserrat Ortí i Iglesias

Historiadora

Montserrat Pagès i Paretas

Historiadora de l’art (Museu Nacional d’Art de Catalunya)

Joana Maria Palou i Sampol

Historiadora de l’art. Directora del Museu de Mallorca

Eva Pascual i Miró

Historiadora de l’art

Teresa Pérez Higuera

Historiadora de l’art (Universidad Complutense de Madrid)

Lluís Piñol i Masgoret

Arqueòleg (Museu d’Història de Tarragona)

Antoni Pladevall i Font

Historiador

Josefina Planas i Badenas

Historiadora de l’art (Universitat de Lleida)

Ramon Planes i Albets

Historiador (Servei d’Arxius de la Generalitat de Catalunya)

Clara Poch i Gardella

Historiadora de l’art

Anna Maria Puig i Griessenberger

Arqueòloga

Isidre Puig i Sanchis

Historiador de l’art. Museu de Lleida: Diocesà i Comarcal

Ferran Puig i Verdaguer

Arqueòleg (Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona)

Carles Puigferrat i Oliva

Historiador

Xavier Puigvert i Gurt

Historiador i arxiver (Arxiu Històric Comarcal d’Olot)

Miquel Pujol i Canelles

Historiador i filòleg

Claudie Ressort

Historiadora de l’art. Antiga conservadora de pintura hispànica del Musée du Louvre

Josep Lluís Ribes i Foguet

Arqueòleg (Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs)

Antoni Riera i Melis

Historiador (Universitat de Barcelona)

Maria Eugènia Ripoll i Roig

Historiadora de l’art

Eduard Riu-Barrera

Historiador i arqueòleg (Servei del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya)

Jordi Roig i Buxó

Arqueòleg

Albert Roig i Deulofeu

Historiador i arqueòleg

Gabriel Roura i Güibes.

Historiador i arxiver (Arxiu Capitular de Girona)

Josep Manuel Rueda i Torres

Arqueòleg (Museu d’Art de Girona)

Francesc Ruiz i Quesada

Historiador de l’art (Museu Nacional d’Art de Catalunya)

Jordi Sagrera

Arqueòleg (Universitat de Girona)

Xavier Sanahuja i Anguera

Historiador (Societat Catalana d’Estudis Numismàtics)

Imma Sànchez i Boira

Historiadora de l’art

Manuel Sánchez i Martínez

Historiador (Institució Milà i Fontanals. Centre Superior d’Investigacions Científiques. Barcelona)

Lourdes de Sanjosé i Llongueras

Historiadora de l’art (Universitat de Barcelona)

Paola Santucci

Historiadora de l’art (Università degli Studi di Napoli Federico II)

Joan Sureda i Pons

Historiador de l’art (Universitat de Barcelona)

Maria Grazia Scano Naitza

Historiadora de l’art (Università degli Studi di Cagliari)

Maria Rosa Terés i Tomàs

Historiadora de l’art (Universitat de Barcelona)

Elena Toló i López

Historiadora de l’art (Universitat de Lleida)

Marc Torras i Serra

Historiador i arxiver (Arxiu Nacional de Catalunya)

Max Turull i Rubinat

Historiador del dret (Universitat de Barcelona)

Joan Valero i Molina

Historiador de l’art

Pilar Vélez

Historiadora de l’art (Museu Frederic Marès)

Pere Verdés i Pijuan

Historiador

Frederic-Pau Verrié

Historiador de l’art (Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi)

Teresa Vicens i Soler

Historiadora de l’art. Professora titular d’Història de l’Art a la Universitat de Barcelona

Sandrine Victor

Historiadora (Centre Universitaire Jean-François Champollion. Albi)

Jacobo Vidal i Franquet

Historiador de l’art (Universitat de Barcelona)

Josep Maria Vila i Carabasa

Arqueòleg

Rafael Vila i Rodríguez

Arquitecte

Albert Villaró i Boix

Historiador (Arxiu Municipal de la Seu d’Urgell)

Jill R. Webster

Historiadora. Professora emèrita del Saint Michael’s College, University of Toronto

Joan Yeguas i Gassó

Historiador de l’art. Conservador de l’Àrea d’Art del Renaixement i el Barroc del Museu Nacional d’Art de Catalunya

Equip editorial

Jordi Bruguera i Talleda

Assessoria lingüística

Montserrat Clarasó i Garcia

Correcció

Josep Maria Ferrer i Roca

Cap d'edició de Grans Obres

Àngels Ferrand i Aranda

Correcció

Núria Gàmiz i Ribelles

Il·lustració i documentació gràfica. Dissenyadora gràfica

Jesús Giralt i Radigales

Director editorial

Violant Juan i Latorre

Correcció

Carles Puigferrat i Oliva

Redactor en cap. Historiador

Pilar Serra i Llimona

Correcció

Xavier Solsona i Brillas

Correcció

Josep Torras i Rodergas

Assessoria lingüística