10. La pintura gòtica a Catalunya. De l’inici a l’italianisme

Retaule de Sant Esteve de Gualter, obra de jaume Serra | Eiffel1899 (CC BY-SA 3.0)