16. Arts de l’objecte

Urna reliquiari de sant Càndid, procedent de Sant Cugat del Vallès | Museu Nacional d'Art de Catalunya