12. La pintura gòtica a Catalunya. El segon gòtic internacional

Sant Jordi mata el drac (detall), obra de Bernat Martorell