13. Les darreres manifestacions de la pintura gòtica a Catalunya

Consagració de Sant Agustí (detall), obra de Jaume Huguet