Privat Bank (1990-1998)

Rebé l’autorització el 28 de març de 1990 i la societat es constituí el 30 de juliol del mateix any. El seu promotor fou Antoni Sagnier, un professional del sector financer amb experiència anterior en diversos grups bancaris, el qual reuní al voltant del projecte uns quants empresaris catalans.

El nom recorda les famoses “banques privades” de Ginebra, Londres i Amsterdam, especialitzades en la gestió de patrimonis. Aquesta és la funció a què aspiraven. Res a veure amb la banca comercial o amb la banca de negocis. No es proposaven captar recursos del públic en...