Resultats de la cerca

Es mostren 12 resultats

vairó

Consideracions sobre la fauna de peixos continentals de Catalunya

Llúdria

Les nàiades: un exemple de gestió de poblacions a la conca del Llobregat

Els cipriniformes

peixos

La problemàtica de la conservació de la ictiofauna continental a Catalunya

Els hàbitats i les comunitats íctiques dels Països Catalans

Les adaptacions anatòmiques i fisiològiques dels peixos

L'estratègia biològica dels peixos