Consideracions sobre la fauna de peixos continentals de Catalunya

El gobi ibèric (Gobio lozanoi) és un ciprínid que habita a les conques del sud-est de França i a bona part de la península Ibèrica. Descrit com a nova espècie l’any 2004, fins llavors les poblacions ibèriques havien estat considerades al·lòctones i pertanyents a l’espècie G. gobio.

Adolf de Sostoa.

Actualment la fauna de peixos que habita les diferents masses d’aigües continentals a Catalunya és integrada per un total de 53 espècies, incloent les espècies més importants catàdromes (és a dir, que des dels rius o les llacunes van a reproduir-se a la mar), anàdromes (espècies...