Els hàbitats i les comunitats íctiques dels Països Catalans

Els hàbitats

Els peixos ocupen una gran varietat d’hàbitats, i les seves adaptacions, com també les respostes a les característiques de l’ambient i les relacions entre ells o bé amb altres organismes, són tan vastes i complexes com desconegudes. En el millor dels casos només es coneixen, amb un cert detall, les espècies que tenen un cert interès comercial o esportiu.

Les zones baixes dels nostres rius són les àrees que pateixen d’una manera més acusada els efectes dels canvis climàtics, de manera que s’hi fa més palesa l’alternança de períodes de secada (estiu) i de riuada (tardor)...